Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

.

Bestanden in verband met de artikelen op LinkedIn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 10 artikelen op LinkedIn

Vanaf 6 januari verschijnt er iedere maandag een artikel op LinkedIn over dyslexie.

Steeds worden die artikelen hier geplaatst voor zover ze op dat moment gepubliceerd zijn.

[Klik op deze link voor de artikelen die tot nu toe verschenen zijn]

.

2. Dangerous signslijst dyslexie

Klik op de onderstaande link voor de dangerous signslijst:

[1. link lijst met handleiding in pdf]

[2. link lijst in WORD] 

.

3. Procesgerichte benadering bij spelling

Klik op de onderstaande link voor de informatie over de procesgerichte benadering bij de spelling

[1. link lijst met het bestand in pdf]

.

4. Gratis twee diagnostische toetsen

Klik op de onderstaande link voor twee diagnostische toetsen m.b.t. de leesvaardigheid:

[link naar de diagnostische toetsen]

.

5. De 16% kwestie

Bij kinderen met spellingproblemen moet er, om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede hulp, ook sprake zijn van leesproblemen. De kinderen met spellingproblemen moeten horen tot de 16% zwakste lezers. Die 16% hanteert men bij het voorportaal niet. Dat betekent dat er te veel kinderen gediagnosticeerd worden. Dat is een van de redenen dat er te veel geld van de gemeenten gevraagd wordt voor de dyslexievergoeding.

In een speciale brochure laten we zien hoe we bij het voor portaal iedereen weer op die 16% kunnen krijgen. 

Klik op deze [link] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verantwoorde begeleiding (wetenschappelijke verantwoording)


Zie voor een kort overzicht van de wetenschappelijke verantwoording m.b.t. de lees/spellingbegeleiding [deze link]

Hoe moet het verder met het begrijpend lezen?

In april 2018 meldde de inspectie dat de prestaties op het gebied van het begrijpend lezen achteruit gaan. Naar aanleiding daarvan ben ik een discussie begonnen op LinkedIn en op basis van die discussie is er nu een stuk met daarin:

-wat is er nu echt aan de hand met begrijpend lezen?

-wat moet je met de methode?

-wat kunnen we doen om het begrijpend lezen te verbeteren.

Klik op [deze link] voor het artikel: 

Begrijpend lezen; inspectie, methode en aanpak

(Wel of geen paniek?)

Luc Koning Pravoo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe klinkt het redzaamheidslezen? (ivm de DMT)

Klik op de onderstaande link. Dan hoort u het leestempo van het redzaamheidslezen. Dat is het lezen dat wij als doel stellen voor eind groep 7.

De normentabellen en grafiek staan in de brochure: Alles wat u moet weten om verantwoord met nieuwe DMT- en AVI-toets te kunnen werken.

Klik hierop om te horen hoe het klinkt: [deze link].