Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

Publicaties van Luc Koning

In deze rubriek komt u de volgende onderdelen tegen:

 • Digitale uitgaven/programma's (totaal 23)
 • Boeken/brochures die alleen door Luc Koning zijn geschreven (totaal 124)
 • Boeken die met anderen zijn geschreven (totaal 10)

Digitale uitgaven

2018

Dig-23  Werkboek voor deelnemers aan het redzaamheidsproject (65 pag.)

Dig-22 Brochure redzaamheidslezen (Pravoo 2018 (68 pagina's)

Dig-21 Alles wat u moet weten om verantwoord met de nieuwe DMT en AVI-toetsen te kunnen werken. Pravoo 2018 (87 pagina's)

Dig-20 Voorspelling voor groep 7 (179 pagina's)

Dig-19 De nieuwe DMT-oefenmap van M3 naar M8 bij de nieuwe DMT-toetsen (450 pagina's)

Dig-18 Begrijpend lezen 'speciaal' nieuw (totaal 205+49+61= 315 pag)

2017

Dig-17 Voorspel groep 6 (140 pagina's)

Dig-16 EKO, werkboek over echt kleuteronderwijs (135 pag)

Voor 2017

Dig-15 Kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar

Dig-14 Pravoo-digitaal; het leerlingvolg- en hulpsysteem voor groep 1 en 2, (Samen met Els Mattijssen) geprogrammeerd bij Unilogic in Sittard.
DIG-13 EGGO-digitaal; een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, geprogrammeerd door Unilogic in Sittard.

Dig-12 Overghangswerkboek (68 pagina's0 
DIG-11 Digitale woordpakketten bij de DMT-oefenmap voor alle niveaus.
DIG-10 Digitale zinspakketten bij de DMT-oefenmap voor alle niveaus.
Dig-9 Digitale tekstpakketten bij de DMT-oefenmap voor alle niveaus.
Dig-8 DMT-instructies bij PowerPoint bij de DMT-oefenmap.
Dig-7 Digitale bestanden bij het lijnenboek, de werkboeken voor passend onderwijs.

Dig-6 De digitale gedragsorthotheek (1350 A4'tjes)

Dig-5 DMT-oefenmap van M3 naar M8 in pdf-versie
Dig-4 De digitale opleiding: Haal alles uit de DMT-oefenmap (werkboek en bijlagen)
Dig-3 De digitale opleiding: Vervolg Master SEN gedrag (werkboek en bijlagen)
Dig-2 Voorspel 3.0 behorende bij de nieuwe Cito-spellingtoetsen (pdf-uitgave)
Dig-1 Het Voorlopertje voorafgaand aan Voorspel (pdf-uitgave)


Boeken alleen geschreven door Luc Koning

Aangegeven van meest naar minst recent:

2017

Vanaf 2017 zijn alle boeken in pfd-versies uitgegeven

2016

124. Voorlopertje voorafgaand aan de DMT-oefenmap van M3 naar M8 (0-M3) (totaal 91 pagina's)

123. Voorspel 3.0 voor groep 5 Handleiding en hulpboek (totaal 112 pagina's)

122. Voorspel 3.0 voor groep 4 Handleiding en hulpboek (inclusief letterboekje) (totaal 158 pag.)

121. Voorspel 3.0 voor groep 3 Handleiding en hulpboek (inclusief letterboekje) (totaal 147 pag.

2015

120. Werkboek 4 Passend onderwijs, Kleutervriendelijk werken met groepsplannen (67 pag. in pdf-formaat)

119. De DMT-oefenmap van M3 naar M8 in pdf-versie (400 pag.)

2014

118. Rekenontwikkelingslijnen & taalontwikkelingslijnen bij de VVE-doelen ( 84 pagina's in pdf-bestand)

117. Werkboek 3 Passend onderwijs, het Techniekenboek (160 pag.)

116. Werkboek 1 Passend onderwijs Over grenzen en mogelijkheden (52 pag.)

115. Werkboek 2 Passend onderwijs Behoeftenboek (60 pagina's)

114. Antwoordenboek Begrijpend lezen speciaal (80 pagina's)

113. Antwoordenboek Voorspel, groep 6, 7 en 8. (100 pagina's)

2013

112. Nieuwe brochure over beredeneerd aanbod en lijnenboek (30 pag.)

111. Begrijpend lezen 'speciaal' Nieuw (160 pagina's)

110. Het nieuwe overgangswerkboek (116 pagina's)

109. Het werkboek Taal (128 pagina's)

108. Het werkboek voor echt kleuteronderwijs (100 pagina's)

2012

10.7 DMT-oefenmap M3 naar M8 (410 pagina's)

106. Onderzoeksrapport bij het Pravoo-volg- en hulpsysteem (50 pagina's)

10.5 Kopieerset ouderbegeleiding en ouderbrieven (35 pagina's)

104. Katern voor leidinggevenden op dagverblijven die werken met het Pravoo volg- en hulpsysteem (8 pagina's)

103. Het kindvolg- en hulpsysteem voor dagverblijven handleiding (34 pagina's)

102. Het kindvolg- en hulpsysteem voor dagverblijven; Pedagogisch hulpboek (100 pagina's)

2011

101. ONDERBOUWD en DORR; gewikt en gewogen (32 pagina's)

100. Handige omzettingstabellen bij de nieuwe AVI-indeling (15 pagina's)

99. Het gedragsprotocol (100 pagina's)

98. Voorspel voor groep 8 en de PI-woorden (100 pagina's)

97. Hulpboek bij Cito Rekenen voor kleuters. (104 pagina's)

96. Cito Rekenen voor kleuters, wat is daar mis mee? (32 pagina's)

2010

95. Aanvulling bij de Nieuwe gedragsorthotheek

94. Overdracht Peuter naar de basisschool. (33 pagina's)

93. Het nieuwe handboek voor dyslexie en leesproblemen. (175 pagina's)

92. De nieuwe Cito-toets Taal voor kleuters; wat is daar mis mee? (32 pagina's)

91. PPL; Pravoo Persoonlijk Leestraject (42 pagina's)

89. Zeven mysteries. (280 pagina's)

2009

88. De toegepaste spelling; wat kun je daaraan doen? (31 pagina's)

87. De groep 6-aanvulling bij Voorspel (50 pagina's)

86. Leesbegripsvragen bij de nieuwe AVI-kaarten (43 pagina's)

85. AVI-toetsen en de DMT; wat is daar mis mee? (39 pagina's)

2008

84.Voorspel (150 pagina´s)

83. Taalstimulering bij kleuters Hoe doe je dat? (39 pagina´s) (In de serie heel handige hulpmiddelen)

82. Cito spelling; wat is daar mis mee? (35 pagina´s ) (In de serie heel handige hulpmiddelen)

2007

81. CITO-leestempo; haken en ogen (20 pagina's) (In de serie Heel handige hulpmiddelen) 2007

80. s) (In de serie Heel handige hulpmiddelen) 2007

79. Een kant-en-klaar lijnenboek (op een geheugenstick 10 pagina's) (In de serie Heel handige hulpmiddelen) 2007

2006

78. De nieuwe gedragsorthotheek, Pravoo, Lekkerkerk, (814 pagina's)

77. Wat is de Pravoo-methode voor dyslexie? Pravoo, Lekkerkerk, Serie Heel handige hulpmiddelen, (26 pag.), nr. 13. 2005

2005

76. Het Pravoo leerlingvolgsysteem voor gedrag voor het SBO (Nederland) en het buo (België) (20 pag. handleiding plus scoreformulier),

75. De digitale versie van Tips voor thuis (op een USB-stick), Pravoo, Lekkerkerk

2004

74. Inspectie, Pravoo en het zgn. zittenblijven in groep 1 en 2 (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (20 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

73. Tips voor thuis (200 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

72. Een studiedag over de visie op opvoeding en onderwijs (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

71. Zelfstandig spelen en werken (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, lekkerkerk, 2004

70.Veiligheid op school (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

69.Leren lezen in groep 2 (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

68.Waarden en normen (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

67.Dyslexieprotocol basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2004

2003

66. Laatste nieuws over gedrag en gedragsproblemen (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

65 . Laatste nieuws over dyslexie (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

64. VLAM; vlot adaptief maken (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (20 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

63. Tussendoelen geletterdheid (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

62. Leergang gedrag (in de serie Heel handige hulpmiddelen) (16 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

61. Speciale leesbegeleiding, aanvankelijk lezen? (254 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

60. Zeer ernstige dyslexie en dysorthografie; wat nu? (140 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

59. Startkrant (4 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

58. Voorbeeld dysorthografieprotocol (4 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

57. Voorbeeld dyslexieprotocol (4 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2003

2002

56. Onderzoeksrapport EGGO (30 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2002

55. Het Pravoo peuterproject. Een map (350 pag.) Pravoo, 2002

54. Het spiegelboekje peuter (12 pag.) met daarin de ontwikkelingspsychologie van de peuter. Pravoo, 2002

53. EGGO; Eerste genormeerde gedragsobservatiekaart, handleiding (32 pag.) Pravoo, 2002

52. Eerste hulp bij gedragsproblemen (102 pag.) Pravoo, 2002

51. Het laatste nieuws over de orthotheek,(30 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2002

50. Thuishulp lezen, (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2002

49. Update hoogbegaafden (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2002

2001

48. Zelfstandige werkvormen bij de map (4 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

47. De map voortgezette spelling (300 pag.), (3 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

46.Van Pi naar Pravoo (10 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

45. Pravoo spellingwoordenboek (107 pag.) handleiding (56 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

44. Dysorthografieprotocol (35 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

43. Dyslexieprotocol (35 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

42. Update Moeilijke kinderen, moeilijke ouders (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

41. Update Agressiereductieplan (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

40. Update Dat deed ik niet (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

39. Update PDD-Nos (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

38. Update Moeilijke groep (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

37. Update Pesten (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

36. Update spelontwikkeling (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

35. Update werkhouding (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

34. Update faalangst (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

33. Update agressie (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

32. Update ADHD (12 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2001

2000

31. CITO taal voor kleuters, (8 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 2000

30. Katern interne begeleiders (8 pag.), Pravoo,Lekkerkerk, 2000

1999

29Wees er op tijd bij (38 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1999

28. Contract bijzondere jeugdzorg (4 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1999

27. Begripsvragen bij de AVI-kaarten (22 pag.), (4 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1999

26. Werkmap adaptief onderwijs (78 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1999

25. De techniekenmap lezen (114 pag.), (3 drukken), Pravoo, Lekkerkerk,1999

1998

24. Handboek voor gedrag & gedragsproblemen (330 pag.), (3 drukken), Pravoo, Lekkerkerk,

23. Zo zit dat voor leesproblemen (8 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1998

22. Je kunt ze maar eenmaal opvoeden (24 pag.), (2 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1998

21. OOI (8 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1998

1997

20. Lijnen en principes (76 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1997

19.Handboek voor dyslexie en leesproblemen (344 pag.), (4 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1997

1996

18. Zinsgericht leren lezen (180 pag.), (4 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1996

17. Het Val pakket (45 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1996

16. De Was-benadering (60 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1996

15. Diverse ouderkranten, Pravoo, Lekkerkerk, 1996

14. Rekenstrips (38 pag.), (3 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1996

13. Begrijpend lezen 'speciaal' (151 pag.), (4 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1996

1995

12. Pel, Pravoo, Lekkerkerk, 1995 1994

1994

11 .Okki helpt bij leesproblemen (31 pag.), (4 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1994

10. Groep-3-rijpheidsprotocol (35 pag.), (5 drukken), Pravoo, Lekkerkerk, 1994

1990

9. De hulpklas (57 pag.), Pravoo, Lekkerkerk, 1994 1990

8. Map speciale leesbegeleiding (366 pag.),(7 herdrukken en in 2000 een geheel vernieuwde versie), Malmberg, Den Bosch, vanaf 1990. 1988

1988

7. Praktijkboek orthodidactische technieken (153 pag.), (4 drukken), Wolters-Noordhof, Groningen, 1988

1986

6. Curriculum schoolrijpheid (336 pag.) (6 drukken), deel 4, geheugentraining, Malmberg, Den Bosch, 1988 1986

5.Praxis 37 Observatieboek (289 pag.), (3 drukken), Malmberg, Den Bosch, 1986

1983

4.Praxis 41 Praktijkboek ontwikkelingsmaterialen (324 pag.), (2 drukken), Malmberg, Den Bosch, 1984 1983

1982

3. Praxis 34, Gedragsproblemen van A tot Z met 40 alfabetbladen (302 pag.), (6 drukken), Malmberg, Den Bosch, 1983 1982

2. Praxis 32 Orthotheek, zorgbreedte in de praktijk (223 pag.), het Werkboek (5 drukken), Malmberg, Den Bosch, 1982.

1. Praxis 31, Orthotheek, zorgbreedte in de praktijk (449 pag.), het Maakboek (5 drukken), Malmberg, Den Bosch, 1982.

Boeken die met anderen zijn geschreven

 • Activiteitenboek groep 1 en 2, samen met twee andere auteurs, Educatieve partners, 1990.
 • Speciale spelbegeleiding, een praktijkboek en vier werkboeken, uitgegeven bij Zwijsen in Tilburg, samen met drie andere auteurs.
 • Praktijkboek werkhouding, uitgegeven bij Malmberg in Den Bosch
 • Idee; drie mappen, uitgegeven bij Malmberg in Den Bosch met 8 medeauteurs.
 • Spel werkt, leer spelen van Buys, e.a., HVU Press, Utrecht 1997, blz. 19 en verder: Speciale spelbegeleiding van kinderen met gedragsproblemen.
 • Spel werkt, dus speel goed van Buys e.a., HvU Presse 1996, blz. 41 en verder: Speciale spelbegeleiding of; hoe leer je kinderen spelen?
 • Leerlingvolg- en hulpsysteem voor groep 1, 2 (3) en sbo. Samen met Els Mattijssen, Pravoo, 1992 en in 2000 een geheel nieuwe versie. In 2011 een geheel digitale versie.
 • Instructie in beginnend lezen, van Bus, e.a., Eburon Delft, blz. 99 over de Leessleutel
 • Dyslexie, Verslag van een studiedag gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen op 29 mei 1991 Swets &Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, blz. 97 en verder: Dyslexie en leesproblemen bij het voortgezet lezen in het basisonderwijs; een kwestie van geheel en detail.
 • De zorg voor leerlingen in het V.O., 1991, van De Groot e.a. Uitgever Sassenhein, Haren, op blz. 27 en verder: Problemen met het voortgezet lezen.