Korte informatie over het nieuwe kindvolgsysteem van Pravoo voor groep 1 en 2 

Het is een schoolspecifiek kindvolgsysteem

De kindvolgsystemen waren tot nu toe ready-made systemen. De gebruikers moesten volgen wat de ontwikkelaars bedacht hadden. Vaak leverde dat onvrede op bij de leerkrachten omdat men soms onder delen miste, onderdelen overbodig vond of de taal van de items niet vond passen bij de visie van de school. Het systeem paste dus meestal niet precies bij de school. Het was confectiewerk.

Aan die bezwaren komt het nieuwe Pravoo-systeem tegemoet door de leerkrachten de gelegenheid te geven zelf het systeem in te richten. Daarmee wordt het nieuwe systeem een schoolspecifiek kindvolgsysteem. Men kan zelf de indeling in categorieën bepalen en ook de items beschrijven. Bovendien kan men zelf aangeven wat men onder bepaalde termen en items verstaat.

Daarnaast kan men ook zelf de normen bepalen en opnemen in het systeem zodat duidelijk is wanneer een kind een vertraagde ontwikkeling doormaakt.

Het systeem is een onderdeel van Dapto (Unilogic Sittard), maar kan ook als losse module naast ieder ander systeem worden gebruikt.

 

Het is een systeem voor alle soorten scholen

Dat schoolspecifieke zorgt er voor dat het systeem te gebruiken is door de traditionele scholen, maar ook door vernieuwingsscholen en scholen met een innovatieve visie. Bovendien is het daarmee ook geschikt voor alle vormen van speciaal onderwijs.

Het is meer dan een volgsysteem

Het systeem biedt meer mogelijkheden dan alleen het volgen van de ontwikkeling. Het volgende is ook mogelijk:

  1. De ontwikkeling van een kind kan geanalyseerd worden.
  2. Er kan een groepsoverzicht gemaakt worden dat ook geanalyseerd kan worden.
  3. Men kan met het systeem een speciaal ontwikkelingsplan maken voor een (deel)groep of een individueel kind.
  4. Het systeem bevat een eigen orthotheek met: extra onderzoeksmiddelen, begeleidingsmiddelen en voorlichtingsbrieven voor de ouders.
  5. De scholen kunnen hun wensen opsturen m.b.t. aanvullingen van die orthotheekinhouden en dan wordt de orthotheek daarmee verder gevuld.

 

Meer weten over het systeem

Klik op onderstaande link. U komt dan op een website met veel informatie, voorbeelden en filmpjes.