wachten...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout
Nieuw: de Na-master SEN-opleiding gedrag

Pravoo verzorgt vanaf september 2015 de Na-master SEN-opleiding gedrag. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met een master SEN-diploma die haar/zijn handelingsrepertoire wil vergroten om de praktijkvragen nog beter te kunnen beantwoorden. Zie voor meer informatie. [deze link].


Lees meer uit de nieuwsbrief

Haal alles u de DMT-oefenmap

Iedere school is in het bezit van de DMT-oefenmap. Volg bij Pravoo de digitale opleiding: Haal alles uit de DMT-oefenmap, zodat u optimaal profiteert van de mogelijkheden van de map.

De nieuwe opleidingsgids. Klik op deze [link]


Vanaf 2015 bieden we ook inscholing m.b.t. het kleutervriendelijk werken met groepsplannen. Zie [deze link].

Pravoo bij u op school

We onderscheiden vier soorten scholing/schoolbegeleiding, namelijk:

 • Inscholing m.b.t. het kleutervolgsysteem; Pravoo-digitaal
 • Kwaliteitsimpulsen m.b.t. het passend onderwijs voor het hele team
 • Invoering van systemen voor 0-4 jarigen
 • U vraagt, wij draaien

1. Inscholing m.b.t. het kleutervolgsysteem; Pravoo-digitaal

Module 1: Inleiding in het systeem. Over de algemene opzet van het systeem. Eén bijeenkomst.

Module 2: Invoeren van het systeem. Over de opzet van het systeem, het werken met het systeem, het uitvoeren van een praktijkopdracht, een terugkomdeel met een leerlingbespreking, groep-3-rijpheid en organisatie in de groep. Twee bijeenkomsten.

Module 3: De neuzen dezelfde kant op. Voor scholen die al met het systeem werken, maar waarvoor het nodig is de belangrijkste onderdelen weer even door te nemen en te zorgen dat iedereen weer weet hoe het precies zit en de neuzen weer dezelfde kant op wijzen. Ook het laatste nieuws komt aan de orde. Eén bijeenkomst.

Module 4: Het systeem en de groep-3-rijpheid. Over het gebruik van het systeem bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Extra: de overgang van groep 1 naar groep 2 en de rol van het overgangswerkboek. Eén bijeenkomst.

Module 5: Het systeem en de leerlijnen en tussendoelen. In het systeem worden de leerlijnen ook gecontroleerd. Hoe is de relatie tussen het gewone onderwijs en het volgsysteem m.b.t. de leerlijnen en tussendoelen?Eén bijeenkomst.

Module 6: het systeem en het passend onderwijs. Over de intake van nieuwe kinderen volgens de richtlijen van het passend onderwijs. Eén bijeenkomst.

Module 7: U vraagt en wij draaien. U bepaalt waar het tijdens de bijeenkomst over moet gaan. Eén of meer bijeenkomsten.

Opzet en kosten

Een bijeenkomst kost € 390,- plus reiskosten. Een bijeenkomst duurt 2¾ uur en wordt verzorgd door drs. Luc Koning van Pravoo. De bijeenkomst wordt bij u op school gegeven. Pravoo rekent geen voorbereidingstijd en geen reistijd. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

2. Kwaliteitsimpulsen m.b.t. het passend onderwijs

Passend onderwijs vraagt veel van de praktische, organisatorische en orthovaardigheden van de leerkrachten. Pravoo kan u behulpzaam zijn bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van uw aanbod in de vorm van kwaliteitsimpulsen die geboden worden tijdens studiedagdelen. Onderstaande een overzicht. De nascholing wordt verzorgd door drs. Luc Koning (orthopedagoog) van Pravoo.

Kwaliteitsimpuls 1: Passend onderwijs in groep 1 en 2 [voor: groep 1 en 2]Inhoud: intake van nieuwe zorgkinderen, werken met leerlijnen, werken met drie niveaugroepen, werken met groepsplannen/individuele handelingsplannen, echt kleuteronderwijs (EKO), rol van het leerlingvolgsysteem, gebruik van het werkboek over de grenzen en mogelijkheden. Zie werkboek 1 en 2.

Kwaliteitsimpuls 2: Het handelingsrepertoire van de leerkracht [team] Inhoud: niet alle hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen bestaat uit het werken met programma's. In de praktijk zal het vooral gaan om uw handelingsrepertoire, nl. wat schudt u uit uw mouw als de gewone didactiek niet voldoende effect heeft en als de gewone pedagogiek niet werkt. Dan komt het aan op uw handelingsrepertoire. Deze kwaliteitsimpuls gaat over het vergroten van het vakvrouwschap en vakmanschap.

Kwaliteitsimpuls 3: Gedrag en gedragsproblemen [team]Inhoud: passend opvoeden m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling, werken met het gedragsprotocol, pedagogisch klimaat, leerlingvolgsysteem, diagnose, begeleiding van kinderen met gedragsproblemen, de nieuwe gedragsorthotheek en werken met werkboek 1 en 2 .

Kwaliteitsimpuls 4: Technisch lezen [team] Inhoud: de leeslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesproblemen, opzet van de speciale leesbegeleiding, de DMT-map, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.

Kwaliteitsimpuls 4: Technisch lezen [team] Inhoud: de leeslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesproblemen, opzet van de speciale leesbegeleiding, de DMT-map, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.

Kwaliteitsimpuls 5: Begrijpend lezen [team] Inhoud: de leesbegripslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesbegripsproblemen, opzet van de speciale leesbegripsbegeleiding, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.

Kwaliteitsimpuls 6: Spelling [groep 3 t/m 8] Inhoud: de spellinglijn van groep 3 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van spellingproblemen, opzet van de speciale spellingbegeleiding, Voorspel, werken met een minimumprogramma met 1500 basiswoorden en werken met werkboek 1 en 2.

Contact opnemen

Neem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van deze kwaliteitsimpulsen. Per dagdeel vraagt Pravoo € 390,- plus reiskosten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. Er komen nog kosten bij voor werkboeken en pakketten. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

3. Invoering van systemen voor 0-4 jarigen

Hierbij gaat het om twee systemen, nl.:het peutervolgsysteemhet systeem voor dagverblijvenDe invoering van Deze beide systemen kan uitgevoerd worden in twee bijeenkomsten. Contact opnemenNeem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van dit aanbod. Totale kosten € 780,- plus reiskosten voor een groep van maximaal 25 cusisten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

4. U vraagt wij draaien

Het is ook mogelijk om in overleg met Pravoo een begeleiidng/nascholing op te zetten.Enkele recente voorbeelden zijn:

Het ontwikkelen van een doorgaande lijn van 0 jarigen t/m groep 2

De groep-3-rijpheid. Het nieuwe lijnenboek en het beredeneerd aanbod in groep 1 en 2

Contact opnemen

Neem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van dit aanbod. Per dagdeel vraagt Pravoo € 390,- plus reiskosten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. Er komen nog kosten bij voor werkboeken en pakketten. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

5. Kindonderzoek

Pravoo onderzoekt kinderen en ouderen met ernstige leer- en/of gedragsproblemen in heel Nederland en België.

De onderzoekers

U kunt een beroep doen op twee medewerkers, nl:

drs. E.C.J. Mattijssen, GZ psycholoog/onderwijskundige, onderzoekt kinderen en jeugdigen met ontwikkelings-, leer- en/of gedragsproblemen. De kosten voor een onderzoek zijn € 75,- per uur. Bij een onderzoek horen een intake- en een adviesgesprek met de ouders/ verzorgers van het kind/de jeugdige. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via tel: 030-6774066.

drs. L.J. Koning, orthopedagoog en vooral gericht op het onderzoek van kinderen met ernstige leerproblemen zoals leesproblemen (dyslexie), spellingproblemen, rekenproblemen en schrijfproblemen in basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast onderzoekt Luc Koning ook kinderen met gedragsproblemen en kinderen waarbij het de vraag is op welke wijze ze het beste hun schoolloopbaan voort kunnen zetten na groep 2. Luc Koning is te bereiken via het Pravoo-telefoonnummer. De kosten voor het onderzoek zijn € 450,- voor een lees/spellingonderzoek en voor de andere onderzoeken € 115,- voor de eerste twee uren en € 75,- voor ieder volgend uur plus reiskosten. Hiervoor ontvangt men binnen tien dagen een onderzoeksrapport en een handelingsplan/advisering.

Luc Koning doet ook veel second-opinion-onderzoek in de vorm van het beoordelen van rapporten van onderzoeken van kinderen die door anderen (bijv. de SBD) zijn onderzocht en waar problemen over zijn ontstaan tussen de ouders en de school.

6. Wie kan u begeleiden?

In deze afdeling gaat het om de vraag wie u kan begeleiden bij het invoeren van het Pravoo leerlingvolg-en hulpsysteem voor groep 1 en 2.

Pravoo heeft nascholing verzorgd aan medewerkers van SBD's en zodat deze u gericht kunnen begeleiden. In deze afdeling houden we bij welke SBD's een licentie hebben om u te begeleiden.

SBD's en andere instituten die hier niet op staan

SBD's en andere instituten die niet op het onderstaande lijstje staan, hebben geen nascholing van Pravoo gehad en kunnen u dus ook niet verantwoord begeleiden. Zij kennen ook niet de ins en out van het systeem en andere Pravoo-pakketten. Wij horen ook slechte verhalen over SBD's die begeleidingsactiviteiten rond onze uitgaven verzorgen en er toch te weinig van weten. U kunt de SBD waar u mee samenwerkt vragen de nascholing bij Pravoo te volgen.

We hebben contacten met diverse diensten en de situatie op 1 januari 2014 is:

Voor de begeleiding van het Pravoo leerlingvolg- en hulpsysteem voor groep 1 en 2 kunt u terecht bij:

 1. Marant te Elst: 0481-439300
 2. HCO in Den Haag: 070-4482828 (het HCO kan u niet meer begeleiden omdat de door ons ingeschoolde begeleiders niet meer werkzaam zijn bij het HCO)
 3. OBD Noordwest in Hoorn: 0229-259380
 4. Pravoo (Luc Koning) te Daarle: 0546-698100
 5. Onderwijsadvies te Zoetermeer. De licentie geldt voor alle locaties in Zoetermeer, Leiden Cruquius en Lisse. Tel: 079-3295600
 6. CED Rotterdam. Tel: 010-4071599

Voor de begeleiding van het Pravoo peutervolg- en hulpsysteem en het systeem voor dagverblijven kunt u terecht bij:

 1. HCO in den Haag: 070-4482828 (het HCO kan u niet meer begeleiden omdat de door ons ingeschoolde begeleiders niet meer werkzaam zijn bij het HCO)
 2. OBD Noordwest in Hoorn: 0229-259380
 3. Pravoo (Luc Koning) te Daarle: 0546-698100
 4. Onderwijsadvies te Zoetermeer. De licentie geldt voor alle locaties in Zoetermeer, Leiden Cruquius en Lisse. Tel: 079-3295600
 5. CED Rotterdam. Tel: 010-4071599