Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Luc koning voert de volgende soorten orthopedagogische werkzaamheden uit:

1. Diagnostisch onderzoek op het gebied van de leerproblemen

(dyslexie/dysorthografie/dyscalculie) Sedert 1997 heeft Luc Koning meer dan 1000 kinderen onderzocht met leerproblemen. De centrale benadering van het diagnostisch werk is de procesgerichte benadering (DPL-onderzoek, procesgericht spellen) vanuit het totaaldenken over het kind (het GLOOT-model). Daarnaast gaat het bij dit onderzoek ook om:

 • second-opinion-onderzoek
 • verwijderen en schorsen van kinderen
 • toelaten van kinderen met handicaps, al dan niet met een rugzakje

2. Diagnostisch onderzoek op het gebied van de sociaal-emotionele problemen

Kinderen met gedragsproblemen worden meestal geobserveerd in de groep waarna er een klinisch onderzoek volgt en gesprekken met leerkrachten en ouders.

3. Groep-3-rijpheidsonderzoek

In juni-juli voert Luc Koning second-opinion-onderzoek uit om een antwoord te geven op de vraag of een kind wel of niet naar groep 3 kan. Dat onderzoek vindt plaats aan de hand van het Groep-3-rijpheidsprotocol.

4. Behandeling van leer- en gedragsproblemen

Vanuit Pravoo worden er ook kinderen behandeld met leer- en/of gedragsproblemen. Over die behandelingen zijn veel boeken geschreven.

5. Schoolbegeleiding van ortho-onderwerpen

Luc Koning biedt schoolbegeleiding over de volgende inhouden:

 • adaptief onderwijs
 • dyslexie en dysorthografie (en de protocollen)
 • EGGO
 • gedragsproblemen
 • leerlingvolgsysteem groep 1, 2 en 3
 • leerlingvolgsysteem peuters
 • de moeilijke groep
 • leerlingbesprekingen
 • omgaan met ouders

6. Oudervoorlichting

Bij oudervoorlichting gaat het om het geven van eenmalige adviezen en voorlichting in de vorm van ouderavonden.

7. Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding gaat het om het geven van begeleiding t.a.v. het opvoedkundig handelen.

8. Ontwikkelingspsychologisch onderzoek

Vanuit Pravoo heeft Luc Koning twee ontwikkelingspsychologische projecten geleid, nl:

 • het samenstellen van de ontwikkelingspsychologie van kinderen in groep 1 en 2
 • het samenstellen van de ontwikkelingspsychologie van kinderen van 2 tot 4 jaar

9. Advisering

Het advieswerk kent veel verschijningsvormen zoals:

 • het adviseren en begeleiden van beginnende directeuren
 • het adviseren van leerkrachten van moeilijke groepen
 • het adviseren van schoolbesturen

10. Opleidingen

Luc Koning geeft de volgende cursussen en opleidingen in Nederland en België:

 • adaptief onderwijs
 • dyslexie
 • dysorthografie
 • gedragsproblemen
 • leerlingvolgsysteem in groep 1 en 2
 • peutervolgsysteem
 • omgaan met ouders
 • passend onderwijs