Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

De programma-aanpak

Zie voor de programma-aanpak deze link

[link programma-aanpak]

Minilesjes Passend onderwijs

Klik op deze link om de minilesjes te kunnen lezen:

minilesjes.pdf


Passend onderwijs is in eerste instantie passende didactiek

Passend onderwijs is niet alleen een kwestie van grote organisatorische zaken, maar in eerste instantie een kwestie van de kleine aanpassingen.

Met betrekking tot het passend onderwijs lees je vaak dat het leerstofjaarklassensysteem op de helling moet of dat je wel of juist niet met groepsplannen moet werken, maar men vergeet daarbij vaak dat passend ook betekent dat je de didactiek aan moet kunnen passen. Dat betekent niet dat je meer tijd nodig hebt, maar dat je de tijd die je gebruikt, effectiever inzet. Als de gewone didactiek ontoereikend is, heb je een andere didactiek nodig, nl. de ontdekkende didactiek voor de begaafde kinderen en de orthodidactiek voor kinderen die een belemmering ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Een handig hulpmiddel is dan ook het Techniekenboek.

Klik op deze link voor een overzicht van alle basistechnieken die in het techniekenboek zijn uitgewerkt.

Het Techniekenboek is een uitgave van Pravoo


————————————————————————————————————————————————

Het nieuws van 2015

In januari 2015 is bij Pravoo verschenen:

Werkboek 4 over het Kleutervriendelijk werken met groepsplannen.

Veel leerkrachten ervaren een spanning tussen wat zij zien als echt kleuteronderwijs en onderwijs in de vorm van het werken met lijnen en groepsplannen. In deze brocure bieden we voor die problemen oplossingen,

[Klik op deze link voor extra informatie]

————————————————————————————————————————————————

INFORMATIE

Pravoo heeft voor de praktijk van het passend onderwijs twee aanbiedingen, namelijk:

  • twee werkboeken
  • kwaliteitsimpulsen in de vorm van nascholing.

Passend onderwijs; mogelijkheden en grenzen

Na veel vertragingen is het er dan toch nog van gekomen, de invoering van het passend onderwijs. In november 2013 gaf slechts 11% van de scholen aan er klaar voor te zijn. 51% gaf aan er niet klaar voor te zijn en 38% had niet echt een duidelijke mening. (AOB-enquête november 2013).

Uit navraag bleek dat de meeste leerkrachten ook nog niet wisten welk schoolprofiel hun school heeft.

Een van de redenen waarom het nog niet leeft is dat dat hulpmiddelen die worden aangeboden via www.passendonderwijs.nl onvoldoende praktijkgericht zijn. De kreet van een leerkracht: Doe dat dan eens beter! hebben wij ter harte genomen. Dat betekent dat Pravoo twee werkboeken ontwikkelt die in april verschijnen. Namelijk:

Werkboek 1:

Het basisboek

In dit werkboek nemen we u bij de hand als bij u een kind wordt aangemeld, waarbij er een vermoeden is of ontstaat dat het kind speciale begeleiding nodig heeft.We bieden speciale hulpmiddelen voor de intake om de ernst van de ontwikkelingsproblemen vast te kunnen stellen. Ook bieden we een checklijst om te bepalen of het kind wel minimaal een ontwikkelingsniveau heeft van een 3-jarige.

Daarnaast wordt aangeven hoe u de zorgvragen van het kind vast kunt leggen.

Een kind moet in een groep geplaatst worden, maar het is de vraag of die groep die hulpvraag aankan. De vraag is: hoe bepaal je de zorgcapaciteit van de groepen? Soms zal blijken dat u met een groep het zorgplafond hebt bereikt. In dat geval neemt u contact op met uw samenwerkingsverband en moet er een andere plaats voor het kind gezocht worden. We bespreken ook wat dit betekent voor de verschillende vormen van zorg: de netwerkschool, de smalle zorgschool, de brede zorgschool en de inclusieve school. Het gaat om een praktisch werkboek, zoals u gewend bent van de uitgaven van Pravoo. Ook de zij-instromers komen aan de orde.

Kosten € 39,50 (excl. BTW, incl. verzendkosten)

Bestellen via de webwinkel op www.pravoo.com en dan de afdeling: Passend onderwijs, artikelnummer: PAPRA1.

Werkboek 2:

Het behoeftenboek

Bij de uitgangspunten voor de begeleiding van kinderen binnen het concept van het passend onderwijs verschuift het accent van het medisch labelen van kinderen naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt.

Het is daarom handig dat u een overzicht van de behoeften van kinderen hebt en daarbij aansluitend een overzicht van de aansluitende hulpmiddelen.In dit werkboek bieden we een behoeftenboek met daarin een opsomming van veelvoorkomende behoeften van kinderen en aansluitende verwijzingen naar begeleidingsmiddelen op pagina-niveau. Dus geen verwijzingen naar pakketten, maar naar pagina's uit die pakketten. Dat scheelt veel zoekwerk voor u.

Bovendien is het handig dat u een overzicht hebt van hulpvragen. Dat kan u helpen bij het formuleren van de hulpvragen in uw praktijk.

Kosten € 39,50 (excl. BTW, incl. verzendkosten)

Bestellen via de webwinkel op www.pravoo.com en dan de afdeling: Passend onderwijs artikelnummer PAPRA2.

Het handelingsplan kunt u op deze pagina via een link downloaden. Zie bovenaan.

Werkboek 3:

Het techniekenboek

Bij het passend onderwijs gaat het vooral om het vakvrouwschap en het vakmanschap. Wat schudt u uit uw mouw als blijkt dat een kind niet begrepen heeft wat u hebt uitgelegd. Herhaalt u dan de uitleg of weet u andere manieren van uitleg en begeleiden? Als de gewone didactiek ontoereikend is, hebben we een andere didactiek nodig, nl. de orthodidactiek. Als de gewone pedagogiek ontoereikend is, hebben we de orthopedagogiek nodig. Naast speciale programma's voor kinderen met zorgvragen gaat het vooral om het toepassen van speciale technieken.

In dit boek zijn die technieken beschreven. Een echt praktijkboek dus.

Kosten € 60,- (excl. BTW, incl. verzendkosten)

Bestellen via de webwinkel en dan de afdeling: Passend onderwijs.

Het handelingsplan kunt u op deze pagina via een link downloaden. Zie bovenaan.

Werkboek 4:

Kleutervriendelijk werken met groepsplannen

In dit vierde werkboek gaat het over een goed evenwicht tussen wat je allemaal moet (het Lijnenonderwijs) en het gegeven dat kleuters evenveel leren door aan te sluiten waar ze zelf mee komen en wat ze zelf laten zien. (het Aansluitend onderwijs]. Als je uitgaat van het belang van dit laatste dan moeten groepsplannen Lijnenonderwijs bevatten, maar ook Aansluitend onderwijs. In dit werkboek wordt aangegeven hoe u voor die juiste balans kunt zorgen.

Het boek wordt uitgegeven in een pdf-bestand met 6 bijbehorende bestanden met hulpmiddelen in WORDformaat.

Kosten € 39,50,- (excl. BTW, incl. verzendkosten)

Bestellen via de webwinkel en dan de afdeling: Passend onderwijs.

Inscholing in deze werkboeken

Pravoo verzorgt inscholing t.a.v.het werken met deze werkboeken. Zie deze link.