wachten...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ouderrapportagekaart voor de ouders.pdfPravoo leerlingvolgsteem voor groep 1 en 2.

(Ontwikkeld door Pravoo-Daarle en uitgegeven bij Unilogic in Sittard. Tel: 046 4571830)

Het laatste nieuws 2015

oktober 2015

Gratis downloads

Onderstaand een serie handige hulpmiddelen om te downloaden.

1. Er is ook een voorlichtingsblad om ouders uit te leggen hoe de ouderrapportagekaart is opgezet. Klik op [deze link] 

2. In uw schoolgids kunt u de ouders verwijzen naar deze link. Hier wordt in het kort iets verteld over het Pravoo-LVS.

3. Bij het Pravoo-LVS zijn veel extra middelen ontwikkeld. Klik op deze link en u krijgt een handig overzicht te zien.

4. Pravoo heeft ook heeft ook een brochure ontwikkeld voor het kleutervriendelijk werken met groepsplannen. klik op deze link

5. Bij kleuters kan het checken van de beheersing van de begrippen zoals breed en smal soms moeilijk zijn. Klik op deze link voor tips.

6. Soms kan het voorkomen dat ouders zich afvragen welke rol de kindertekening speelt in het algemene ontwikkelingsbeeld van een kind. Klik op deze link met informatie daarover.

7. Veel discussie is er over het interpreteren van de rekendoelen. In een apart artikel is de Pravoo-visie toegelicht. Klik op deze link. Aan de orde komen:

 • Weten welk getal er voor en na een bepaald getal komt tot 20
 • Getallen kunnen splitsen
 • De betekenis kennen van de 0 als bij 10 en 20 en als 'niets'.
 • Klokkijken


De belangrijkste kenmerken van het Pravoo-volg- en hulpsysteem.

Kenmerkend voor huidige versie zijn:

 • Het systeem is geheel digitaal; dus het scoren van de kinderen met het automatisch afleiden van een groepsoverzicht en de ouderrapportagekaart.
 • Voor het rekenen, de taal( ook auditieve waarneming) volgen we de leerinhouden van de kerndoelen. Daarmee voldoet u aan alle eisen.
 • De hulpverlening is ook digitaal. U klikt op een diagnosekenmerk van het kind en automatisch verschijnt het handelingsplan. Dat gebeurt ook bij groepsplannen.
 • De ouderbrieven zijn ook digitaal.
 • De staatssecreataris wees er een brief aan ons op dat de observaties (met bijv. leerlingvolgsystemen) tot conclusies moeten leiden en indien nodig tot diepere analyses en begeleiding van de leerlingen. Dat zijn ook de kenmerken van Pravoo-digitaal.
 • Het Pravoo-volg- en hulpsysteem voor groep 1 en 2 bevat de observatie-items voor 10 ontwikkelingsaspecten, nl.: kring, spelen, werken, taal, motoriek, rekenen, auditieve en visuele waarneming, redzaamheid en afscheid nemen. U klikt op de omschrijving die van toepassing is en u hebt het gedrag/functioneren gescoord. Er komt automatisch een streepje onder het gescoorde aspect. Door middel van haken in de tekst wordt aangegeven wat u niet meer mag verwachten op een bepaald peilpunt en wat wel acceptabel is. Op die manier zijn de normen voor iedereen duidelijk.Vervolgens leidt de computer voor u een groepsoverzicht en een ouderrapportagekaart af.De kerndoelen voor rekenen, taal ontwikkeling zijn ook opgenomen in de observatie-items.
 • Het scoren gaat web-based en dat betekent dat u overal de kinderen kunt scoren.Uniek is naast de handige manier van scoren ook de hulpverlening.Na het signaleren zoekt u het diagnosemiddel. U klikt op een beeld dat van toepassing is en u ziet daarnaast de begeleidingslink. Als u daarop klikt, komt vanzelf het handelingsplan tevoorschijn.
 • De handelingsplannen kunt u printen in een pdf-bestand en opnemen in uw leerlingadministratieprogramma. Nooit meer zoeken naar handelingsplannen!

Voor alle vragen over de digitale aspecten van Pravoo-digitaal moet u zijn bij: Unilogic.Helpdesk EduScope/Pravoo: 046 4571836 (Vooral tussen 8.30 uur en 12.30 uur) Daar kunt u ook een DEMO aanvragen.

Eventueel ook: Algemeen: 046 4571830

Helpdesk algemeen: 046 8507007

Voor inhoudelijke vragen en inscholing kunt u contact met Pravoo opnemen: U kunt Pravoo vragen om u al vast de handleiding door te mailen: info@pravoo.com