Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Schoolbegeleiding en studiedagen

Nieuws 2015

De nieuwe opleidingsgids. Klik op deze link

Nieuw: de Na-master SEN-opleiding gedrag

Pravoo verzorgt vanaf september 2015 de Na-master SEN-opleiding gedrag. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met een master SEN-diploma die haar/zijn handelingsrepertoire wil vergroten om de praktijkvragen nog beter te kunnen beantwoorden. Zie voor meer informatie deze link

Vanaf 2015 bieden we ook inscholing m.b.t. het kleutervriendelijk werken met groepsplannen. Zie deze link

Pravoo bij u op school

We onderscheiden vier soorten scholing/schoolbegeleiding, namelijk:
  • Inscholing m.b.t. het kleutervolgsysteem; Pravoo-digitaal
  • Kwaliteitsimpulsen m.b.t. het passend onderwijs voor het hele team
  • Invoering van systemen voor 0-4 jarigen
  • U vraagt, wij draaien

1. Inscholing m.b.t. het kleutervolgsysteem; Pravoo-digitaal

Module 1: Inleiding in het systeem. Over de algemene opzet van het systeem. Eén bijeenkomst.
Module 2: Invoeren van het systeem. Over de opzet van het systeem, het werken met het systeem, het uitvoeren van een praktijkopdracht, een terugkomdeel met een leerlingbespreking, groep-3-rijpheid en organisatie in de groep. Twee bijeenkomsten.
Module 3: De neuzen dezelfde kant op. Voor scholen die al met het systeem werken, maar waarvoor het nodig is de belangrijkste onderdelen weer even door te nemen en te zorgen dat iedereen weer weet hoe het precies zit en de neuzen weer dezelfde kant op wijzen. Ook het laatste nieuws komt aan de orde. Eén bijeenkomst.
Module 4: Het systeem en de groep-3-rijpheid. Over het gebruik van het systeem bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Extra: de overgang van groep 1 naar groep 2 en de rol van het overgangswerkboek. Eén bijeenkomst.
Module 5: Het systeem en de leerlijnen en tussendoelen. In het systeem worden de leerlijnen ook gecontroleerd. Hoe is de relatie tussen het gewone onderwijs en het volgsysteem m.b.t. de leerlijnen en tussendoelen?Eén bijeenkomst.
Module 6: het systeem en het passend onderwijs. Over de intake van nieuwe kinderen volgens de richtlijen van het passend onderwijs. Eén bijeenkomst.
Module 7: U vraagt en wij draaien. U bepaalt waar het tijdens de bijeenkomst over moet gaan. Eén of meer bijeenkomsten.

Opzet en kosten

Een bijeenkomst kost € 390,- plus reiskosten. Een bijeenkomst duurt 2¾ uur en wordt verzorgd door drs. Luc Koning van Pravoo. De bijeenkomst wordt bij u op school gegeven. Pravoo rekent geen voorbereidingstijd en geen reistijd. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

2. Kwaliteitsimpulsen m.b.t. het passend onderwijs

Passend onderwijs vraagt veel van de praktische, organisatorische en orthovaardigheden van de leerkrachten. Pravoo kan u behulpzaam zijn bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van uw aanbod in de vorm van kwaliteitsimpulsen die geboden worden tijdens studiedagdelen. Onderstaande een overzicht. De nascholing wordt verzorgd door drs. Luc Koning (orthopedagoog) van Pravoo.
Kwaliteitsimpuls 1: Passend onderwijs in groep 1 en 2 [voor: groep 1 en 2]Inhoud: intake van nieuwe zorgkinderen, werken met leerlijnen, werken met drie niveaugroepen, werken met groepsplannen/individuele handelingsplannen, echt kleuteronderwijs (EKO), rol van het leerlingvolgsysteem, gebruik van het werkboek over de grenzen en mogelijkheden. Zie werkboek 1 en 2.
Kwaliteitsimpuls 2: Het handelingsrepertoire van de leerkracht [team] Inhoud: niet alle hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen bestaat uit het werken met programma's. In de praktijk zal het vooral gaan om uw handelingsrepertoire, nl. wat schudt u uit uw mouw als de gewone didactiek niet voldoende effect heeft en als de gewone pedagogiek niet werkt. Dan komt het aan op uw handelingsrepertoire. Deze kwaliteitsimpuls gaat over het vergroten van het vakvrouwschap en vakmanschap.
Kwaliteitsimpuls 3: Gedrag en gedragsproblemen [team]Inhoud: passend opvoeden m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling, werken met het gedragsprotocol, pedagogisch klimaat, leerlingvolgsysteem, diagnose, begeleiding van kinderen met gedragsproblemen, de nieuwe gedragsorthotheek en werken met werkboek 1 en 2 .
Kwaliteitsimpuls 4: Technisch lezen [team] Inhoud: de leeslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesproblemen, opzet van de speciale leesbegeleiding, de DMT-map, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.
Kwaliteitsimpuls 4: Technisch lezen [team] Inhoud: de leeslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesproblemen, opzet van de speciale leesbegeleiding, de DMT-map, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.
Kwaliteitsimpuls 5: Begrijpend lezen [team] Inhoud: de leesbegripslijn vanaf groep 1/2 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van leesbegripsproblemen, opzet van de speciale leesbegripsbegeleiding, werken met een minimumprogramma en werken met werkboek 1 en 2.
Kwaliteitsimpuls 6: Spelling [groep 3 t/m 8] Inhoud: de spellinglijn van groep 3 t/m groep 8, werken met drie niveaugroepen, gebruik van Cito-toetsen, diagnose van spellingproblemen, opzet van de speciale spellingbegeleiding, Voorspel, werken met een minimumprogramma met 1500 basiswoorden en werken met werkboek 1 en 2.

Contact opnemen

Neem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van deze kwaliteitsimpulsen. Per dagdeel vraagt Pravoo € 390,- plus reiskosten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. Er komen nog kosten bij voor werkboeken en pakketten. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

3. Invoering van systemen voor 0-4 jarigen

Hierbij gaat het om twee systemen, nl.:het peutervolgsysteemhet systeem voor dagverblijvenDe invoering van Deze beide systemen kan uitgevoerd worden in twee bijeenkomsten. Contact opnemenNeem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van dit aanbod. Totale kosten € 780,- plus reiskosten voor een groep van maximaal 25 cusisten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.

4. U vraagt wij draaien

Het is ook mogelijk om in overleg met Pravoo een begeleiidng/nascholing op te zetten.Enkele recente voorbeelden zijn:
Het ontwikkelen van een doorgaande lijn van 0 jarigen t/m groep 2
De groep-3-rijpheid. Het nieuwe lijnenboek en het beredeneerd aanbod in groep 1 en 2

Contact opnemen

Neem contact op met Pravoo over de concrete invulling en het op maat maken van dit aanbod. Per dagdeel vraagt Pravoo € 390,- plus reiskosten. Pravoo vraagt geen kosten voor reisTIJD en voorbereidingsTIJD. Er komen nog kosten bij voor werkboeken en pakketten. PRAVOO: M: info@pravoo.com, T: 0546-698100.