Dyslexiepagina

Vanuit Pravoo zijn we al meer dan 30 jaar bezig met het onderwerp dyslexie. Dat doen we in de vorm van opleidingen, cursussen, bijscholingsactiviteiten en onderzoek van kinderen. 

Daarnaast geven we ook basismaterialen uit ten behoeve van het onderzoek en de begeleiding van kinderen met leesproblemen.

In 1990 zijn we begonnen met het uitgeven van de Map Speciale leesbegeleiding. Vrijwel iedere school en hulpverlener kent die map:

Die map van 1990 bood voor het eerste een programma om kinderen volgens systematische woordaanbiedingen te leren lezen. De kinderen oefenden eerst op woordniveau, dan op zinsniveau en tenslotte op tekstniveau.

 

Van deze map zijn twee versies verschenen en daarna volgende de DMT-oefenmap.

De DMT-oefenmap

Vanaf 2017 zijn ter twee versies van de opvolger van de map Speciale leesbegeleiding beschikbaar, nl.

  • de gewone DMT-oefenmap
  • de R-versie van de DMT-oefenmap (voor kinderen die lezen volgens de principes van het redzaamheidslezen. 

De situatie vanaf 2020

Vanaf 2020 bestaan de activiteiten van Pravoo op het gebied van dyslexie uit:

1. Het leiding geven aan het redzaamheidsproject waarbij een van de invalshoeken is de begeleiding van kinderen met leesproblemen

2. Het ontwikkelen van oefenmateriaal zoals de DMT-oefenmap

3. Het ontwikkelen van onderzoeksmiddelen

4. Het publiceren van artikelen zoals de 10-delige serie over dyslexie op LinkedIn. Zie de onderstaande link: