Het proefschift over het redzaamheidsonderzoek met een bespreking van de begrippen en theorie en het beantwoorden van 7 onderzoeksvragen. (totaal 438 pagina's). De vraag is wat het met kinderen doet als je ze niet aanspoort om snel te lezen. Bovendien is de vraag beantwoord wat de minimum leessnelheid moet zijn zodat de ontwikkeling van het tekstbegrip niet belemmerd wordt. Ook is gekeken wat deze benadering voor consequenties heeft voor het dyslexieconstruct. Het boek wordt in beperkte oplage gedrukt en wordt voorzien van een persoonlijke opdracht. Er komt tzt ook een digitale versie die gratis is, maar dit fysieke boek is voor de liefhebbers van een echt boek. Het boek wordt na betaling z.s.m. na 7 november opgestuurd. 

De DMT-map wordt vanaf 1 maart 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Deze versie sluit aan bij de nieuwste visie op de begeleiding van kinderen met leesproblemen zoals de koppeling aan de woordenschat, de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3, de koppeling met begrijpend lezen, etc. 

Wij geven uw bestelling door aan Brightskills. (U moet de rekening vanuit Pravoo niet betalen, U ontvangt de factuur vanauit Brightskills!) 

Vanaf januari 2024 zijn de kosten als volgt:

-€30 per maand zijn voor toegang tot Leeshelden voor de gehele school.

Let op: De kosten voor Leeshelden bedragen € 30 per maand voor de hele school en zullen door Brightskills aan jou worden doorberekend.

-Daarnaast is er ook een jaarabonnement aan €350, waarmee de school gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik kan maken van Leeshelden.

 

Het invoeringsprogamma voor het invoeren van het redzaamheidslezen bestaande uit:

1 het invoeringsprogrogramma

2 diverse bijlagen

3 de poster

4 gratis ontvangen van updates en aanvullingen

Het programma is gebaseerd op het vierjarig onderzoek. Deze uitgave verschijnt in oktober 2022. 

De poster speelt een grote rol bij het redzaamheidslezen. Aan de hand van die poster worden drie focuslessen gegeven. De poster wordt vanaf 2021 verstuurd in een rol.

Een samenvattend datarapport met de belangrijkste gegevens over het redzaamheidselzen

Een rapport over het onderzoek m.b.t. de leesmotivatie en het leesplezier onder 1700 groep 5-kinderen in maart-mei 2021. Naast de onderzoeksgegevens bevat het rapport ook integraal programma ter optimalisering van de leesmotivatie. De rapport is gratis. Verschijnt eind juni.