De DMT-map wordt vanaf 1 maart 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Deze versie sluit aan bij de nieuwste visie op de begeleiding van kinderen met leesproblemen zoals de koppeling aan de woordenschat, de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3, de koppeling met begrijpend lezen, etc. 

Wij geven uw bestelling door aan Brightskills.

Vanaf januari 2024 zijn de kosten als volgt:

-€30 per maand zijn voor toegang tot Leeshelden voor de gehele school.

-Daarnaast is er ook een jaarabonnement aan €350, waarmee de school gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik kan maken van Leeshelden.

 

Het invoeringsprogamma voor het invoeren van het redzaamheidslezen bestaande uit:

1 het invoeringsprogrogramma

2 diverse bijlagen

3 de poster

4 gratis ontvangen van updates en aanvullingen

Het programma is gebaseerd op het vierjarig onderzoek. Deze uitgave verschijnt in oktober 2022. 

De poster speelt een grote rol bij het redzaamheidslezen. Aan de hand van die poster worden drie focuslessen gegeven. De poster wordt vanaf 2021 verstuurd in een rol.

Een samenvattend datarapport met de belangrijkste gegevens over het redzaamheidselzen

Een rapport over het onderzoek m.b.t. de leesmotivatie en het leesplezier onder 1700 groep 5-kinderen in maart-mei 2021. Naast de onderzoeksgegevens bevat het rapport ook integraal programma ter optimalisering van de leesmotivatie. De rapport is gratis. Verschijnt eind juni.