Deze map wordt vanaf 1 januari 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Lees de informatie om te zien hoe u een maand gratis met het programma mag werken.

Het werkboek waarmee u het redzaamheidslezen in kunt voeren plus de vele handige bijlagen. U krijgt daarna gratis de nieuwe versies en updates. U ontvangt de digitale bestanden, de updates en een poster per post. Bij het redzaamheidslezen hoort ook het programma Leeshelden. Zie daarover op deze website de pagina over Leeshelden. 

De poster speelt een grote rol bij het redzaamheidslezen. Aan de hand van die poster worden drie focuslessen gegeven. De poster wordt vanaf 2021 verstuurd in een rol.

Een samenvattend datarapport met de belangrijkste gegevens over het redzaamheidselzen

Een rapport over het onderzoek m.b.t. de leesmotivatie en het leesplezier onder 1700 groep 5-kinderen in maart-mei 2021. Naast de onderzoeksgegevens bevat het rapport ook integraal programma ter optimalisering van de leesmotivatie. De rapport is gratis. Verschijnt eind juni.