Deze map wordt vanaf 1 januari 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Lees de informatie om te zien hoe u een maand gratis met het programma mag werken.

Bij de kosten staat aangegeven Euro 0. Dat kan niet anders binnen dit webshopprogramma, maar er zijn vanzelfsprekend kosten aan verbonden. Brightskills kan u daarover informeren. Wij geven u bestelling door aan Brightskills.

Het invoeringsprogamma voor het invoeren van het redzaamheidslezen bestaande uit:

1 het invoeringsprogrogramma

2 diverse bijlagen

3 de poster

4 gratis ontvangen van updates en aanvullingen

Het programma is gebaseerd op het vierjarig onderzoek. Deze uitgave verschijnt in oktober 2022. 

De poster speelt een grote rol bij het redzaamheidslezen. Aan de hand van die poster worden drie focuslessen gegeven. De poster wordt vanaf 2021 verstuurd in een rol.

Een samenvattend datarapport met de belangrijkste gegevens over het redzaamheidselzen

Een rapport over het onderzoek m.b.t. de leesmotivatie en het leesplezier onder 1700 groep 5-kinderen in maart-mei 2021. Naast de onderzoeksgegevens bevat het rapport ook integraal programma ter optimalisering van de leesmotivatie. De rapport is gratis. Verschijnt eind juni.