wachten...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

FoutRedzaamheidslezen

Veel kinderen krijgen een paar keer per jaar de DMT-leestoets voorgelegd. De instructie daarbij is dat het SNEL moet. De Cito-normen zijn ook gebaseerd op een onderzoeksgroep van kinderen die het ook snel moesten doen. Daarna volgt er veel geploeter en begeleiding om de kinderen aan die normen te laten voldoen. Wanneer moet je, als je geen notaris bent, snel hardop voorlezen, antwoord: nooit.

Laten we daar dan mee stoppen en de kinderen leren om vloeiend en rustig en met zo weinig mogelijk fouten voor te lezen.

Nu mag je bij bepaalde AVI-kaarten wel 10 fouten lezen. Dat is geen wonder als de instructie SNEL is.

De afgelopen maanden hebben we aan de ontwikkeling van de redzaamheidsnormen (RM3, RE3, RM4, etc.) gewerkt. Ze staan weergegeven in tabellen en in een grafiek in de brochure: Alles wat u moet weten om verantwoord met de nieuwe DMT- en AVI-toets te kunnen werken. Die brochure bevat daarnaast nog 40 andere problemen en discussiepunten. Aan de hand daarvan kun je een afnameprotocol ontwikkelen.

Hoe klinkt het?

In de onderstaande link is te horen hoe het redzaamheidslezen klinkt. [link naar geluidsfragment]


Meer informatie over redzaamheidslezen en dyslexie

In het nu volgende wil ik stellen dat de criteria op basis waarvan men bepaalt of een kind dyslexie heeft heroverwogen moeten worden. Het gaat mij dan met name om het aspect -ernstig- bij de criteria. Dat criterium is gebaseerd is op het race-lezen op de DMT.

Ik onderzoek en begeleid al vanaf 1975 kinderen met leesproblemen. Ik heb bijna 2000 kinderen gezien. In al die jaren waren er bij de bepaling van dyslexie o.a. twee criteria belangrijk. De problemen moesten blijvend zijn. D.w.z. men had al anderhalf jaar hulp geboden en toch waren de problemen niet verdwenen en het moest ernstig zijn. Dat laatste leidde tot het criterium dat kinderen minimaal anderhalf jaar een E gescoord hadden op de DMT-leestoets. En daar zit nu net het probleem.

Dyslexie is gekoppeld aan de thermometer van het de DMT en wat doet de DMT? De DMT spoort kinderen aan om de woorden SNEL te lezen, het zogenaamde racelezen. Er wordt van de kinderen gevraagd sneller te lezen dan ze normaal spreken en ook sneller te lezen dan een leerkracht die rustig een rijtje met kenmerken opleest van wat er (bijvoorbeeld) in Afrika wordt uitgevoerd.

SNEL lezen is onnatuurlijk. Het Cito heeft 4000 kinderen gevraagd om snel te lezen. Die kinderen gaan er voor zitten en doen hun best en zo komt men tot de normen.

Dit snel lezen als invalshoek heeft ook tot gevolg dat kinderen op een eenvoudige tekst in groep 5 op een AVI-kaart wel 10 fouten mogen lezen (nieuwe AVI-kaarten van 2017). Dit snel lezen heeft ook tot gevolg dat er in de hulpverlening op scholen en op instituten geploeterd wordt met die kinderen om maar te voldoen aan de tijdsnormen.

Ik zou daar vanaf willen en de nadruk willen leggen op redzaamheidslezen. Bij het redzaamheidslezen is er een einddoel ontwikkeld voor eind groep 7 dat gebaseerd is op het rustig en vloeiend voorlezen. Onderaan in deze posting laat ik horen wat rustig vloeiend voorlezen is. Dat zou de norm moeten zijn. U zult horen dat het echt niet traag overkomt, maar binnen de Cito-normen is het een E.

In de brochure: Alles wat u moet weten om verantwoord met de nieuwe DMT- en AVI-toets te kunnen werken, hebben we die norm aangeboden in de vorm van normentabellen en een grafiek. Daarin verantwoorden we ook hoe we die norm bepaald hebben. Door die norm te nemen, kunnen we de nadruk leggen op het rustig, vloeiend voorlezen hetgeen ook het leesbegrip ten goede kan komen.

Bij dit alles moeten we ons realiseren dat het huidige DMT-lezen gebaseerd is op hardop racelezen. Wie moet er snel HARDOP voor kunnen lezen. De notaris is de enige die ik ken waarvan dat gevraagd wordt. Het wordt ook niet van leerkrachten gevraagd. Kortom; we zitten op de verkeerde weg.

En dyslexie dan?

Ik heb in die ruim 40 jaar geleerd dat dyslexie gewoon bestaat. Ik ken veel kinderen bij name. Ik wil echter af van het race-lezen en die kinderen leren rustig, vloeiend en tekstverwerkend te lezen. Dat betekent dat we in de redzaamheidsgrafiek een redzaamheidslijn hanteren en als kinderen op of onder die redzaamheidslijn van de grafiek scoren, worden ze meteen begeleid. We gaan ook niet wachten tot ze een E hebben of tot ze ver onder die redzaamheidslijn scoren. Meteen gericht helpen en zorgen dat ze aan het eind van groep 7 redzaam kunnen lezen, dat moet de invalshoek zijn.