De laatste nieuwsfeiten

Leeshelden

Op 1 maart verschijnt onze nieuwe programma Leeshelden. Het is de opvolger van de map Speciale leesbegeleiding en de DMT-oefenmap.

Leeshelden is voor kinderen met leesproblemen, maar kan ook preventief gebruikt worden.

U kunt Leeshelden een maand uitproberen. 

Klik voor meer informatie op:

https://www.pravoo.com/leeshelden

Klik voor een DEMO op:

https://www.brightskills.nl/product/leeshelden-demo/

 


In februari toetsten we ruim 120 kinderen in het kader van het project redzaamheids-lezen.

In  december 2019 is er in de serie over echt kleuteronderwijs een artikel geplaatst over spel en spelen. Dat artikel is gelezen door ruim 6000 geïnteresseerden.

Zie over echt kleuteronderwijs deze link:

Onderzoek naar de gelden die de gemeenten in 2018 aan dyslexievergoe-dingen hebben betaald.

Vanaf Medio 20024 is er ook een website gewijd aan de parels van het onderwijs, De website is nu nog under construction. Zie deze link naar de website in ontwikkeling,