De laatste nieuwsfeiten

Op 10 februari verzorgden we op een studiedag over Voortgezet lezen een in-leiding over het redzaamheidslezen. De stu-diedag was overingetekend en zal herhaald worden in september.

Vaak wordt er gesteld dat dyslexie te maken heeft het het falen van de school om goed onderwijs te bieden. Op dit moment ontwikkelen we samen met de IJsselgroep een instrument om te bepalen wanneer leesonderwijs goed leesonderwijs is. 

Sinds februari 2020 is Luc Koning adviseur van Diataal bij de ontwikkeling van een toets voor technisch lezen. Die toets is gebaseerd op de principes van het redzaamheidslezen.


In februari toetsten we ruim 120 kinderen in het kader van het project redzaamheids-lezen.

In  december 2019 is er in de serie over echt kleuteronderwijs een artikel geplaatst over spel en spelen. Dat artikel is gelezen door ruim 6000 geïnteresseerden.

Zie over echt kleuteronderwijs deze link:

Onderzoek naar de gelden die de gemeenten in 2018 aan dyslexievergoe-dingen hebben betaald.