Pravoo geeft een kindvolgsysteem uit voor kinderen van 0-4 jaar. 

Op deze pagina treft u informatie aan over dat systeem. 

Het kindvolgsysteem wordt door de BKK beoordeeld als een van de goed onderbouwde en door de BKK aanbevolen instrumenten.