Stellingen

1. Het feit dat er steeds meer kinderen bij hun vader en moeder in bed slapen, zegt meer over die ouders dan over die kinderen.

2. Het toenemende geroezemoes en gepraat tijdens balletvoorstellingen geeft aan dat steeds meer mensen niet voor het ballet naar de schouwburg komen.

3. Het feit dat schouwburgbezoek niet meer voorbehouden is aan de intellectuelen van de samenleving is te zien in het verminderd vermogen om het stoelnummer vlot te vinden.

4. De uitspraak van Groningers: 't kon minder, na een bijzonder positieve ervaring, geeft niet een negatieve instelling van de Groningers aan, maar getuigt juist van een positieve instelling.

5. Als ouders niet aan hun kind uit kunnen leggen welk beroep ze uitoefenen, dienen ze een ander beroep te kiezen.

6. De uitspraak van de SBD-directeur Dingemans: schoolbegeleiders zijn links ingehaald op het gebied van de leerlingzorg,  gecombineerd met de toenemende vraag om systeembegeleiding bij Pravoo, zal de ondergang van SBD's inzetten.

7. De uitspraak van Vernooy (CPS) dat speciale leesbegeleiding na het negende jaar geen zin heeft, getuigt niet alleen van een asociale benadering, maar ook van gebrek aan vakkennis. (zie ook Praxis-bulletin dec. 2002, blz. 8-11)

8. Het in gang zetten van een normen- en waardendiscussie door mensen die zich niet kunnen houden aan de maximum snelheid is gedoemd te mislukken.

9. Scheidingsangst komt tegenwoordig meer voor bij ouders dan bij kinderen.

10. Weersgezegde: Als het regent in september, is het kerstfeest in december.

11. Het niet meer rustig kunnen zitten van kinderen naast hun ouders in de kerk, heeft niet te maken met de algehele ontkerkelijking, maar  is een teken dat de opvoedingscrisis algemeen van aard is.

12. De discussie over normen en waarden moet gaan over waarden en normen.

13. De visie van het Seminarium voor Orthopedagogiek dat je bij de begeleiding van leerkrachten in het speciaal basisonderwijs uitsluitend aan moet geven wat ze goed doen en niets moet zeggen van wat ze niet goed doen, kan beschouwd worden als een verklaring voor het feit dat de onderwijsinspectie zeer ontevreden is over de kwaliteit van het sbo.

14. De laatste waarschuwing die ouders regelmatig aan hun kinderen afgeven, is vrijwel nooit de laatste waarschuwing.

15. De uitspraak van enkele jongeren in Urk tijdens een gesprek met de vader van Joes Kloppenburg dat je met alcohol niet meer verantwoordelijk bent voor je gedrag, toont aan dat er nog veel opgevoed moet worden in Urk.

16. De uitspraak van de gymnasiumleerling bij het betrapt worden op spieken: ,,Het was niet de bedoeling, het gebeurde gewoon." toont aan dat intelligentie geen waarborg is voor het ontstaan van verantwoordelijkheidsbesef. (radioprogramma op 24 oktober 2002)

17. De jaarlijkse discussie rond sinterklaastijd waarin ouders (en bepaalde politieke partijen) roepen om de speelgoedreclame te verbieden is een versluiering van het gezagsverlies van de ouders. (B&W-discussie op 5 december 2002)

18. De visie van Luc Stevens dat gedragsproblemen uitsluitend in en door de school (voortgezet onderwijs) ontstaan is niet alleen een belediging voor de leraren, maar ook een belediging voor de feiten.

19. De visie van prof. Stevens dat ordeproblemen uitsluitend te wijten zijn aan de leraren (Katern Orde, serie twaalf tot achttien, blz. 7) en de visie  van prof. Leune dat de problemen vooral van buiten de school naar binnen worden meegenomen (blz. 23 van dat katern) geven aan dat je aan de wetenschap niets hebt en dat je pas iets zinnigs kunt zeggen op basis van onderzoek van specifieke situatie en bepaalde personen (blz. 19 van dat katern).