De webwinkel van Pravoo bevat 6 afdelingen:

  • Redzaamheidslezen
  • lezen
  • Spelling
  • Kleuters
  • Kindvolgsysteem 0-4 jaar
  • kindvolgsysteem groep 1 en 2 
  • Gedragsproblemen
  • Diversen

Zie voor de handleiding van de winkel: