Leeshelden

We hebben iets nieuws gemaakt voor kinderen met leesproblemen.

 

Waar gaat het om?

 

U kent de DMT-oefenmap en/of de map Speciale leesbegeleiding.

De digitale mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen met leesproblemen zijn de laatste jaren zo toegenomen dat het nodig is het oefenprogramma -bij de tijd- te brengen.

Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt en ik kan u nu de opvolger presenteren en dat is het programma ‘Leeshelden’. Het programma is verschenen op 1 maart 2022.

 

Daarin hebben we veel nieuwe mogelijkheden uitgewerkt die de kinderen met leesproblemen ten goede zullen komen en het gebruiksgemak voor u kunnen vergroten.

 

Wat kunt u met Leeshelden?

 1. U kunt kinderen met leesproblemen in groep 3 t/m 8 een speciaal begeleidingsprogramma aanbieden
 2. Het programma is opgebouwd rond de 424 leeskaarten die u ook al kende uit de DMT-oefenmap.

maar:

 1. De leesstof kan nu ook voorgelezen worden en dat betekent dat het programma minder leerkrachtintensief is geworden
 2. U kunt de lettergrootte aanpassen
 3. U kunt de illustratie op de pagina’s weglaten
 4. U kunt makkelijk een begeleidingsplan maken
 5. U kunt ook nog gewoon pagina’s printen
 6. U kunt de ontwikkeling van de kinderen bijhouden en die gegevens kunt u gebruiken als een kind wordt aangemeld bij een zorginstelling. Dat is makkelijk voor het opbouwen van een dossier
 7. U kunt makkelijk de communicatie met de ouders onderhouden
 8. U kunt de benodigde leeskaarten en technieken vinden zonder veel gezoek en geblader
 9. De kinderen worden op een leuke manier betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
 10. Het kind van een woord aanklikken zodat de betekenis van dat woord verschijnt.
 11. Het programma bevat ook het nieuwe Trajectplan Dyslexie dat vanaf 1 januari 2022 van kracht is en dat u kunt gebruiken als kinderen voor externe dyslexiehulp in aanmerking komen.

 

Kosten

Leeshelden sluit aan bij de nieuwste visie op de begeleiding van kinderen met leesproblemen zoals de koppeling aan de woordenschat, de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3, de koppeling met begrijpend lezen, etc. 

Wij geven uw bestelling door aan Brightskills.

Vanaf januari 2024 zijn de kosten als volgt:

-€30 per maand zijn voor toegang tot Leeshelden voor de gehele school.

-Daarnaast is er ook een jaarabonnement aan €350, waarmee de school gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik kan maken van Leeshelden.