De DMT-oefenmap redzaamheidsversie heet nu LEESHELDEN

 

De DMT-map wordt vanaf 1 maart 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Deze versie sluit aan bij de nieuwste visie op de begeleiding van kinderen met leesproblemen zoals de koppeling aan de woordenschat, de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3, de koppeling met begrijpend lezen, etc. 

Wij geven uw bestelling door aan Brightskills.

Vanaf januari 2024 zijn de kosten als volgt:

-€30 per maand zijn voor toegang tot Leeshelden voor de gehele school.

-Daarnaast is er ook een jaarabonnement aan €350, waarmee de school gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik kan maken van Leeshelden.