Prijs per 1 januari 2023-2024: Bestel hier de startlicentie voor het kindvolgsysyteem voor kinderen van 0-4 jaar. Per 50 kinderen is de startlicentie E 185,- De vervolglicentie is E 99,50,- per 50 kinderen.