Prijs per 1 januari 2023: Bestel hier de startlicentie voor het kindvolgsysyteem voor kinderen van 0-4 jaar. Per 50 kinderen is de startlicentie E 185,- De vervolglicentie is E 85,- per 50 kinderen.