Met het afschaffen van de kleutertoetsen is er ook weer een extra stimulans om je te bezinnen op wat echte kleuteronderwijs is. Het Werkboek EKO-onderwijs is een hulpmiddel voor scholen om zich te bezinnen op echt kleuteronderwijs. In dat werkboek gaat het om de volgende inhouden:

1. Inleiding, 3
2. Een praktijkschets, 11
3. Lijnenonderwijs, 19
4. Aansluitend onderwijs, 39
5. De visie bepaalt alles, 53
6. Het kindvolgsysteem, 64
7. Praktijkvoorbeelden, 70
8. Werkboek, 109
9. De inspectie, 114
10. Bijlagen, 116

Daarnaast biedt ook het nieuwe kindvolgsysteem voor groep 1 en 2 de mogelijkheid om er weer echt  kleuteronderwijs van te maken  omdat dat een schoolspecifiek kindvolgsysteem is, waarbij de school zelf de inhoud bepaalt. Zie de onderstaande links. 

In de rechter kolom is een link aangegeven die u leidt naar 11 artikelen over echt kleuteronderwijs.