Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

FoutGedragsproblemen

Pravoo en gedrag/gedragsproblemen

Pravoo houdt zich op allerlei manieren bezig met gedrag en gedragsproblemen in de vorm van:

  • Het onderzoeken van kinderen met gedragsproblemen. Dat onderzoek voeren we uit op de school van het kind. Zie deze [link].
  • Het verzorgen van nascholing en kwaliteitsimpulsen m.bt. gedrag en gedragsproblemen [link]
  • Het uitgeven van allerlei materialen en pakketten voor kinderen met gedragsproblemen. Zie de webwinkel op deze[link].

NIEUW de Na-master SEN-opleiding gedrag

Pravoo verzorgt vanaf september 2015 de Na-master SEN-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met een master SEN-diploma die haar/zijn handelingsrepertoire wil vergroten om de praktijkvragen nog beter te kunnen beantwoorden. Zie voor informatie deze link

De gedragsorthotheek; nu digitaal

Eind 2013 ging de verkoop van de papieren gedragsorthotheek zo snel dan we voor de keuze stonden: bijdrukken of digitaliseren. Het is digitaliseren geworden.

U ontvangt na betaling van de licentiekosten een gebruikersnaam en een password en u logt in. U zoekt de beginletter(s) op van het probleem, de behoefte of het onderwerp op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling op en de trefwoorden daarbij komen tevoorschijn. U klikt op het desbetreffende woord en de informatie komt in een pdf-bestand tevoorschijn. Dat bestand kunt u printen of aan een handelingsplan/groepsplan 'hangen'. Bij de start bevat het systeem in A4'tjes omgezet al 1350 pagina's. Dit systeem is de opvolger van de papieren gedragsorthotheek.

Uniek; 100% dekkend

Mocht u geen informatie aantreffen, dan klikt u op een knop en kunt u ons verzoeken voor dat ontbrekende probleem of dat desbetreffende onderwerp een aanvulling te maken. Wij zullen dan met u overleggen en als we inschatten dat het een algemeen bruikbaar onderwerp is, zullen we het onderwerp in de orthotheek opnemen. Het kan ook zijn dat uw voorgestelde onderwerp al wel opgenomen is, dan zullen we het zoeksysteem aanpassen. Waarom niet gewoon googlen?Kijkt u maar in de woordenlijst hiernaast dan zult u merken dat u voor de meeste trefwoorden op google niet direct bruikbare informatie zult vinden. En als er wel informatie is, bijvoorbeeld voor autisme, zult u merken dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Het zal dan veel zoekwerk kosten om bijvoorbeeld een observatielijst of een kant-en-klaar plan te vinden. De digitale gedragsorthotheek betekent tijdswinst en onmiddellijk praktische informatie.

Kosten

De kosten zijn € 165,- excl. BTW, voor het eerste jaar.

Na het eerste instapjaar betaal u slechts € 45,- (excl. BTW) voor de jaarlijkse update en aanvullingen. We verwachten dat de orthotheek vanaf 1 mei al functioneert, weliswaar nog niet optimaal gevuld.De papieren versie kostte, plus de eerste aanvulling, € 333,90. Dit is dus aanzienlijk goedkoper. Ga voor het bestellen naar de Pravoo-website: www.pravoo.com en dan naar de webwinkel, afdeling Gedrag en gedragsproblemen.


Het gedragsprotocol

Pravoo heeft nu een gedragsprotocol Er is al een dyslexieprotocol en een rekenprotocol. Voor het meest indringende probleem in het onderwijs is er nu ook een protocol, nl. het gedragsprotocol. Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:Wat zouden we moeten doen aan gedrag en gedragsproblemen?PestenConfronterende oudergesprekkenPlichten van de oudersHet pedagogisch klimaatDe kerndoelenVerwijderen van kinderenHet gaat bij deze uitgave om een praktijkwerkboek voor het gehele team. Pravoo verzorgt ook studiedagdelen waarbij met dit protocol gewerkt wordt. Ga naar de webwinkel en klik op de afdeling: Gedrag en gedragsproblemen en bestel artikelnummer 4.24 (€ 39,50 incl. verzendkosten en excl. BTW.)


EGGO, het genormeerde leerlingvolgsysteem voor gedrag

Eerst maar even een hedendaags probleem. Kenmerkend voor veel kinderen tegenwoordig is dat ze alibiseren. Dat wil zeggen dat als men kinderen aanspreekt op hun ongewenste gedrag ze reageren met: ,,Maar hij deed het ook". Dat betekent dat kinderen steeds minder op hun eigen functioneren aangesproken willen worden. De uitdrukkingen sorry en per ongeluk hebben geen inhoud meer maar worden automatisch gebruikt om van het pedagogische contact af te komen. Dat maakt het opvoeden steeds moeilijker want je dringt minder makkelijk tot de kinderen door. We leven in een sorrycultuur. Dat betekent dat ieder hedendaags leerlingvolgsysteem zinloos is als het die persoonlijke aanspreekbaarheid niet opneemt in haar systeem. Als u zich op dit moment aan het oriënteren bent op een leerlingvolgsysteem voor gedrag moet u dan ook controleren of die persoonlijke aanspreekbaarheid opgenomen is in het systeem. Pravoo heeft de persoonlijke aanspreekbaarheid opgenomen in EGGO (de Eerste Genormeerde GedragsObservatiekaart)

Algemene kenmerken

EGGO heeft de volgende kenmerken: EGGO gaat uit van een kaart waarop u vanaf groep 1 t/m groep 8 de gehele ontwikkeling van een kind weer kunt geven binnen twee grote gedragsclusters, nl. werkhouding en het sociaal-emotionele domein. Dat betekent dat u ieder moment van de dag zicht hebt op die totale ontwikkeling. EGGO is genormeerd omdat het een score per cluster oplevert die gebaseerd is op onderzoek onder 5200 kinderen.EGGO bevat instructievoorschriften. Dat wil zeggen dat we precies hebben aangegeven hoe u de kaart moet scoren. Immers wanneer heeft een kind nou precies een hoge conflictfrequentie? Hoe vaak moet dat dan voorkomen? Dat is precies omschreven zodat u en uw collega's dat op dezelfde manier invullen. EGGO bevat aansluitend een eenvoudige diagnose die helemaal voorgestructureerd is. Dat betekent dat u met een minimum aan werk ook aansluitend diagnoseactiviteiten uit kunt voeren.EGGO is digitaal U kunt bij Unilogic een demo van dit volg- en hulpsysteem bestellen: Helpdesk EduScope/Pravoo: 046 4571836 (Vooral tussen 8.30 uur en 12.30 uur)


Wat is nu de beste weg?

Het is nu de beste weg om EGGO te hanteren als centraal leerlingvolgsysteem om de bovenstaande redenen (makkelijk in te vullen, en goede aansluitende programma's voor kinderen met gedragsproblemen). Als uw inspecteur erg op een Cotan-middel gesteld is, dan kunt u de kinderen ook enkele keren Cito in laten vullen. Het basissysteem blijft dan EGGO, maar terwille van de Cotankwalificatie vult u Pravoo aan met CITO zodat u de kinderen zelf zich ook kunt laten uiten over hun functioneren, waarbij u er rekening mee moet houden dat die antwoorden niet erg betrouwbaar zijn. In de nieuwe gedragsorthotheek van Pravoo (zie blz. 33 en 34) kunt u dan ook de middelen halen om aan te sluiten bij de problemen die de kinderen zelf aangeven. Bij het lezen werkten veel scholen tot voor kort ook met een combinatie van AVI (KPC) en DMT (CITO). Bij gedrag is dat ook goed mogelijk en zelfs aan te bevelen. Het invoeren van EGGO en de nieuwe gedragsorthotheek kunt u geheel zelfstandig, maar ook onder begeleiding van Pravoo doen.


Pravoo gedragsleerlingvolgsysteem voor sbo (NL) en buo (BE)

In België gaat het om kinderen in de onderwijstypen 1 en 8. Op verzoek van sbo-scholen die EGGO gebruiken, is overgegaan tot de ontwikkeling van een speciaal/buitengewoon onderwijsversie van EGGO. Dat leerlingvolgsysteem heet hetVan het systeem zijn enkele voorontwerpen voorgelegd aan scholen in Nederland, maar de gedetailleerde opzet is ontwikkeld in samenwerking met twee Belgische buo-scholen, nl de Schakelschool in Kuringen en de Regenboog in Tessenderlo.We hanteren in het systeem zowel de Nederlandse aanduiding sbo als de Belgische term buo. Naast de handleiding is het kind-volgboekje de basis van het systeem. Dat wil zeggen dat we voor 19 gedragsaspecten fasen ontwikkeld hebben. In het volgboekje treft u de fasen aan voor de volgende werkhoudingsaspecten en sociaal-emotionele kenmerken: werkmotivatie, werktempo, taakgerichtheid, diepteconcentratie, zelfstandig werken, zelfvertrouwen bij het werken, contacten beginnen met de medeleerlingen, samenwerken, assertiviteit, beweeglijkheid, regelgedrag, welbevinden, aanspreekbaarheid, luisterhouding, agressiegedrag, contact beginnen met de leerkracht, conflicten met de leerkracht


Verder zijn bruikbaar van Pravoo:

Het voorlichtingsboekje: 11.4 Je kunt ze maar eenmaal opvoeden. [Pravoo-bestelnr.-11.4, prijs € 7,-]

Kopieermap Tips voor thuis met daarin 200 pagina's met voorlichtingsbrieven. Zie daarover pagina 38-39 van deze gids. [Pravoo-bestelnr.-11.16, prijs € 90,-].

USB-stick met daarop: Kopieermap Tips voor thuis [bestelnummer 11.17, € 55,-] (Voor de bezitters van de kopieermap)

Los boekje EHBG Eerste hulp bij gedragsproblemen. Met daarin ruim 500 tips voor de eerste begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. Het boekje hoort bij het EGGO gedragsleerlingvolgsysteem, maar wordt ook los uitgegeven. [€ 36,- bestelnummer 4.22]

De serie Heel handige hulpmiddelen: leergang gedrag; de bakjesaanpak. Met daarin alle ingrediënten voor het in elkaar zetten van de bakjesaanpak. Daarbij heeft iedere keerkracht een kaartenbakje op haar/zijn bureau met daarin 40 kaartjes (voor iedere week een kaartje) met daarop sociaal-emotionele onderwerpen. De inhoud van de bakjes vormen de leergang van de school. In de brochure is aangegeven hoe u de bakjesaanpak kunt maken, zodat u zelf kunt bepalen wat belangrijk is voor de kinderen van uw school. Bestellen via de webwinkel!