De DMT-oefenmap redzaamheidsversie heet nu LEESHELDEN

Nieuw
€ 0,00

De DMT-map wordt vanaf 1 maart 2022 niet meer uitgegeven omdat er een nieuwe digitale versie van ontwikkeld is met de naam Leeshelden. Deze versie sluit aan bij de nieuwste visie op de begeleiding van kinderen met leesproblemen zoals de koppeling aan de woordenschat, de begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3, de koppeling met begrijpend lezen, etc. 

Wij geven uw bestelling door aan Brightskills. (U moet de rekening vanuit Pravoo niet betalen, U ontvangt de factuur vanauit Brightskills!) 

Vanaf januari 2024 zijn de kosten als volgt:

-€30 per maand zijn voor toegang tot Leeshelden voor de gehele school.

-Daarnaast is er ook een jaarabonnement aan €350, waarmee de school gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik kan maken van Leeshelden.

 

We hebben iets nieuws gemaakt voor kinderen met leesproblemen.

 

Waar gaat het om?

 

U kent de DMT-oefenmap en/of de map Speciale leesbegeleiding.

De digitale mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen met leesproblemen zijn de laatste jaren zo toegenomen dat het nodig is het oefenprogramma -bij de tijd- te brengen.

Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt en ik kan u nu de opvolger presenteren en dat is het programma ‘Leeshelden’.

Daarin hebben we veel nieuwe mogelijkheden uitgewerkt die de kinderen met leesproblemen ten goede zullen komen en het gebruiksgemak voor u kunnen vergroten.

 

Wat kunt u met Leeshelden?

 1. U kunt kinderen met leesproblemen in groep 3 t/m 8 een speciaal begeleidingsprogramma aanbieden
 2. Het programma is opgebouwd rond de 424 leeskaarten die u ook al kende uit de DMT-oefenmap,

 

maar:

 1. De leesstof kan nu ook voorgelezen worden en dat betekent dat het programma minder leerkrachtintensief is geworden
 2. U kunt de lettergrootte aanpassen
 3. U kunt de illustratie op de pagina’s weglaten
 4. U kunt makkelijk een begeleidingsplan maken
 5. U kunt ook nog gewoon pagina’s printen
 6. U kunt de ontwikkeling van de kinderen bijhouden en die gegevens kunt u gebruiken als een kind wordt aangemeld bij een zorginstelling. Dat is makkelijk voor het opbouwen van een dossier
 7. U kunt makkelijk de communicatie met de ouders onderhouden
 8. U kunt de benodigde leeskaarten en technieken vinden zonder veel gezoek en geblader
 9. De kinderen worden op een leuke manier betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
 10. Op den duur zal het ook mogelijk zijn dat een kind een woord aanklikt en dat dan de betekenis van dat woord verschijnt.
 11. Het programma bevat ook het nieuwe Trajectplan Dyslexie dat vanaf 1 januari 2022 van kracht is en dat u kunt gebruiken als kinderen voor externe dyslexiehulp in aanmerking komen.

Een licentie is €450,- per jaar voor <100 kinderen. Voor grotere scholen gelden andere licentiekosten

 

Een DEMO bekijken

Ga naar https://www.brightskills.nl/leeshelden en vraag de DEMO aan. De DEMO bevat het volledige programma dat u voor 1 maand helemaal gratis kunt uitproberen. 

Als u besluit het programma te gaan gebruiken dan kunt u de bestelling doen door deze mail door te sturen naar: administratie@brightskills.nl en aan te geven hoeveel kinderen uw school bezoeken.