Het werkboek redzaamheidslezen, bijlagen en poster

€ 125,00

Het werkboek waarmee u het redzaamheidslezen in kunt voeren plus de vele handige bijlagen. U krijgt daarna gratis de nieuwe versies en updates. U ontvangt de digitale bestanden, de updates en een poster per post. Bij het redzaamheidslezen hoort ook het programma Leeshelden. Zie daarover op deze website de pagina over Leeshelden.