Zeven Mysteries

€ 27,50

Iedereen kent die mysteries wel op het gebied van de muziek, het eten, de seksualiteit, de religie, het bewustzijn, de dood en de liefde.

Dezelfde praktische opzet die onze andere publicaties zo kenmerken, komt u ook tegen in de behandeling van deze zeven mysteries. Het boek bevat 260 pagina's en 62 foto's en behandelt volgens een vast stramien de zeven mysteries.