Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Curriculum Vitae


Curriculum Vitae

Drs. Luc Koning (Almelo, 1951) studeerde van 1974-1979 orthopedagogiek aan de universiteit van Groningen.

Hij studeerde bij Bladergroen en Rispens. Aanvankelijk richtte hij zich op de residentiële orthopedagogiek, (zwakzinnigenzorg) maar vanaf zijn kandidaats kwam de nadruk te liggen op leerstoornissen (pedologie) en gedragsproblemen.

Pedologie (diagnostiek en begeleiding) en theologie werden als bijvakken gekozen.Tijdens de studie was Luc Koning werkzaam als remedial teacher voor de RGAB in de regio Appingedam. Hij begon in 1976 als remedial teacher zonder onderzoeks- en begeleidingmiddelen en heeft die vanaf 1976 zelf ontwikkeld.

Ook was hij vakantiebegeleider bij de oudervereniging Philadelphia op vakanties in Nederland en Duitsland.

In 1979 startte Luc Koning zijn werk bij de schoolbegeleidingsdienst te Gouda en later te Bodegraven. Hij was 15 jaar werkzaam bij die dienst als schoolbegeleider voor het basisonderwijs in de Krimpenerwaard en het speciaal onderwijs in Gouda (LOM/MLK/ZMLK). In die 15 jaar zag hij ongeveer 1800 kinderen met leer- en gedragsproblemen.

In 1980 begon hij te publiceren over zijn werkzaamheden. Het eerste boek was Praxis 31 (bij Malmberg in den Bosch) waarin het begrip orthotheek en het Gloot-model introduceerde. Sedert die tijd heeft hij ruim 116 boeken geschreven en publiceerde hij ongeveer 700 artikelen in allerlei vakbladen. Luc Koning publiceerde boeken, programma's en materialen voor:

Malmberg
De Ruiter
Educatieve Partners
Zwijsen
Wolters-Noordhoff
Pravoo
HvU Press
Rolf (ontwikkelingsmaterialen)
Penta (ontwikkelingsmaterialen)
Educo (ontwikkelingsmaterialen)
Unilogic (Pravoo-digitaal)

Het meest bekend zijn de Map speciale leesbegeleiding (7 drukken), Het leerlingvolgsysteem voor groep 1, 2 (3) en sbo (7 drukken) Curriculum Schoolrijpheid (6 drukken) en de DMT-oefenmap (3 versies).

Hij was oprichter van het Praxis-bulletin, uitgegeven bij Malmberg in Den Bosch en 10 jaar eindredacteur.

Aan het begin van de negentiger jaren was Luc Koning coördinator van het auteursgroep die de eerste versie van de lees/taalmethode de Leessleutel voor Malmberg in den Bosch ontwikkelde.

In januari 1987 introduceerde hij in het blad Speciaal onderwijs de gedachte om kinderen met het syndroom van Down het gewone basisonderwijs te laten volgen. Later is dat het rugzakmodel genoemd.

Vanaf 1987 tot 1991 is Luc Koning verbonden geweest als docent aan het Seminarium voor orthopedagogiek en de R.K.-leergangen te Tilburg en gaf hij gastcolleges op diverse instituten.

In 1988 richtte hij het Pravoo-instituut op.

Begin negentiger jaren verzorgde hij opleidingen op Curaçao en Aruba en ontving hij veel leerkrachten van internationale scholen over de gehele wereld.

Sedert 1994 is Luc Koning directeur van Pravoo en stopte hij met de werkzaamheden voor de SBD en de twee genoemde opleidingsinstituten.

In 2017 was Luc Koning adviseur van het Ministerie van onderwijs in Suriname.

Hij startte in 2017 een project m.b.t. het redzaamheidslezen.

Vanaf 2010 publiceert Luc Koning ook over onderwerpen als religie, muziek, etc.

Voor Pravoo voerde hij grote projecten uit zoals:

 • het kleuterleerlingvolgsysteem
 • het spellingwoordenboek
 • de eerste versie van de leesmethode: de Leessleutel (coördinator)
 • het peutervolgsysteem
 • het volgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar
 • het EGGO-project.
 • het nationaalactieplan gedrag
 • twee protocollen dyslexie en dysorthografie
 • de serie heel handige hulpmiddelen (12 delen)
 • de nieuwe gedragsorthotheek
 • DMT-oefenmap; van M3 naar M8
 • Vier Werkboeken voor passend onderwijs
 • De digitale gedragsorthotheek
 • Het digitale kindvolgsysteem voor 0-4-jarigen
 • Het leesredzaamheidsproject
 • In 2019 en 2020 deed Luc Koning onderzoek naar de vergoedingen die gemeenten verstrekt hebben t.b.v. kinderen met dyslexie.