wachten...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

EKO; echt kleuteronderwijs

Nieuws over echt kleuteronderwijs 2015

Kleutervriendelijk werken met groepsplannen

Leerkrachten ervaren spanning tussen wat zij beschouwen als echt kleuteronderwijs en het werken met groepsplannen. Begin 2015 is bij Pravoo verschenen: Werkboek 4 in het kader van het passend onderwijs over: Kleutervriendelijk werken met groepsplannen. Een brochure met daarin de juiste verhouding tussen het lijnenonderwijs en onderwijs dat uit de kinderen zelf komt. Zie voor meer informatie Deze link

U kunt deze brochure bestellen in de webwinkel in de afdeling passend onderwijs. [Zie deze link]


Spanning

Het werkboek voor Echt KleuterOnderwijs

Veel leerkrachten ervaren een spanning tussen wat er door de inspectie, Cito en het bestuur van hen gevraagd wordt en wat ze zelf als goed kleuteronderwijs beschouwen. Die leerkrachten vragen zich af of men nog wel weet dat het om kleuters gaat in groep 1 en 2 en dat het gaat om kinderen die op een andere manier leren dan kinderen in groep 3 en verder.

Het EKO-projectPravoo heeft de afgelopen jaren met diverse scholen dat probleem besproken en heeft de EKO-benadering ontwikkeld.EKO betekent: Echt KleuterOnderwijs.Er is nu een werkboek beschikbaar waarmee u de vraag kunt beantwoorden wat u onder echt kleuteronderwijs verstaat.

De EKO benadering heeft twee basisuitgangspunten:

1. We stellen de voorgeschreven tussendoelen en leerlijnen aan de orde. Vóór november 2013 moesten ook de Cito-toetsen voor rekenen en taal afgenomen worden en daar hoeft nu gelukkig niet meer. Ook handelingsgericht en opbrengstgericht werken komt in EKO aan de orde. (de geleide momenten)

2. We dienen op andere momenten het onderwijs weer aan de kinderen terug te geven en aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. (de vrijgeleide momenten).

Realisme en idealisme

EKO kenmerkt zich door realisme en idealisme. Bij dat laatste gaat het om het realiseren van aansluitend onderwijs waarbij het kind centraal staat en waarbij spel weer de plaats in het onderwijs terugkrijgt die het waard is. Binnen EKO wordt er onderscheid gemaakt tussen geleide activiteiten en vrijgeleide activiteiten. Bij de geleide activiteiten speelt het aanbod van de leerkracht een grote rol (o.a. de tussendoelen) en bij de vrijgeleide activiteiten krijgen kinderen veel keuzemogelijkheden.

We stellen binnen EKO voor om de verhouding tussen de vrij en de vrijgeleide activiteiten ook vast te leggen. EKO is dus geen vorm van het nieuwe leren waarin alle keuzen bij het kind komen te liggen. EKO wil de juiste balans weer terug vinden tussen aanbieden en laten rijpen.

Inhoud van het werkboek

In het werkboek komt o.a. het volgende aan de orde: de tien uitgangspunten van het EKO-onderwijs, EKO in de praktijk, hoe maak je een schoolontwikkelingsplan voor EKO, de uitwerkingen voor: de leerlijnen, spel en spelen, de ik-ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en taal, motoriek, beeldende expressie, kringactiviteiten, etc. Maak kennis met EKO! U kunt het werkboek bestellen via de webwinkel op: www.pravoo.com en dan de webwinkel, afdeling: groep 1 en 2. Artikelnummer 13.25, kosten € 37,50 (incl. verzendkosten en excl. BTW).

Tips

Tip 1

De EKO-brochure bevat een handig overzicht met daarop de weken dat kinderen in groep 1 en 2 zitten. Per week is aangegeven wat u kunt behandelen van de tussendoelen voor rekenen en taal.

Tip 2

Pravoo kan u ook op weg helpen door een of twee startbijeenkomsten bij u op school te verzorgen. Per dagdeel zijn de kosten € 390,- plus reiskosten (€ 0,55 p/km volgens de ANWB-routeplanner). Pravoo rekent geen reistijd en ook geen voorbereidingstijd. De nascholing valt in het 0-tarief van de BTW omdat we ingeschreven staan bij het CRKBO.