Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

Een blad voor de Belgische logopedisten van 14 februari

Beste collega's,

Hierbij los ik mijn belofte in van 14 februari. Daarbij gaat het om een blad dat je aan kinderen voor kunt leggen als ze nog maar weinig spellingonderwijs hebben gehad om in te schatten of ze voldoende executieve functies hebben om toch iets te gaan doen, om toch spellinggedrag uit te gaan voeren. Sommige kinderen zullen niets doen bij de moeilijke woorden en anderen zullen proberen om er wat van te maken.

klik op [deze link]

Het gaat om de woorden: boot, bril, fiets, kikker, vliegtuig, dirigent, kinderwagen. Als u dit men tussenpozen in laat vullen, kunt u ook de ontwikkeling op dit gebied inschatten.

.

.

Nu ook een hulppakket bij de nieuwe Cito-spellingtoetsen

Het Cito heeft besloten geen hulppakketten uit te geven bij de nieuwe 3.0-spellingtoetsen. U weet wel de toetsen waar de meerkeuzevragen uitgehaald zijn. Pravoo heeft bij de toetsen tot en met groep 6 hulppakketten ontwikkeld. Nu is het hulppakket t/m groep 6 beschikbaar.

Klik op [deze link] voor meer informatie.

Lees ook de onderstaande informatie.

Pravoo en spelling(problemen)

Pravoo houdt zich op allerlei manieren bezig met spellingproblemen en dysorthografie in de vorm van:

  • Het onderzoeken van kinderen met spellingproblemen of dysorthografie. Dat onderzoek voeren we uit op de school van het kind .[Zie deze link]
  • Het verzorgen van nascholing en kwaliteitsimpulsen m.b.t. spellingonderwijs en spellingproblemen. [Zie de nascholing via deze link]
  • Het uitgeven van allerlei materialen en pakketten voor kinderen met spellingproblemen. Zie de webwinkel op [deze link]

Spelling en het gebruik van de iPad

In een artikel in Trouw van 27 januari 2016 over de Steve Jobsscholen was te lezen dat de iPad als leidraad voor de didactiek ook foutief kan zijn. Het volgende is aangegeven m.b.t. de spelling:

Jobs.jpg

In Voorspel doen we dat net andersom: de kinderen hebben de opdrachten op het scherm, maar schrijven de woorden met een pen, omdat gebleken is dat dat meer effect heeft dan het typen op een computer. In Voorspel zijn ook de literatuurgegevens opgenomen over deze visie.

Nieuw Voorspel 3.0

Bij het Cito zijn vanaf 2015 nieuwe spellingtoetsen verschenen, nl. de versie 3.0. Het Cito is niet van plan hulpboeken te ontwikkelen. Daarom biedt Pravoo hierbij de hulpboeken aan.

Gereed zijn de pakketten voor:

  • groep 3
  • groep 4
  • groep 5
  • groep 6

Als er nieuwe toetsen verschijnen, dan verschijnen ook de hulpboeken voor groep 7 en 8.

Voorspel is een spellingpakket dat gebruikt kan worden voor scholen die vastgesteld hebben dat veel van hun kinderen zwak scoren bij de nieuwe spellingtoetsen van het Cito en die eveneens vastgesteld hebben dat dat te maken heeft met het feit dat hun taalmethode een andere volgorde van aanbieden van woordtypen heeft dan de volgorde van de Cito-dictees. Het pakket is ook bedoeld voor scholen die ervaren hebben dat hun spellingmethode voor de kinderen die zij op school hebben een te weinig gericht aanbod heeft. Die scholen hebben de ervaring dat ze, ondanks de goede inzet en het verantwoord volgen van de methode tegen verwachting veel kinderen hebben die zwak scoren. Deze scholen kunnen gebruik maken van het Pravoo-programma Voorspel.

Het is een programma dat je gebruikt VOORDAT en NADAT je de Cito-toetsen afneemt

Andere gebruiksmogelijkheden: spellingproblemen

Het Programma Voorspel kan ook als een naspel gehanteerd worden als u aan de hand van de Cito-toetsen Spelling 3.0 hebt vastgesteld dat er hiaten in de spellingontwikkeling zitten of dat kinderen spellingproblemen hebben. U kunt het programma dan gebruiken om aan die haten te werken.

De oefenbladen sluiten aan bij de categorieën van de spellingdictees van het Cito.

Meer informatie

Klik op deze link [meer informatie.pdf]

Dysorthografie?

Dysorthografie is het label voor spellingproblemen. Veelal geeft men de lees- en spellingproblemen weer met de aanduiding dyslexie, maar dat is niet juist. Leesproblemen kan men aanduiden met de term dyslexie en spellingproblemen kan men aanduiden met dysorthografie. Het maken van onderscheid tussen lees- en spellingproblemen is terecht omdat: lezen en spellen andere processen zijn kinderen soms geen leesproblemen hebben maar wel spellingproblemen en andersom bij het lezen het begrijpend lezen een bijzonder aspect is bij het spellen het handschrift en de toegepaste spelling bijzondere kenmerken zijn.

Cito Spelling; wat is daar mis mee?

Een boekje in de serie Heel handige hulpmiddelen met daarin de 17 problemen die u tegen zult komen als u met de nieuwe Cito-spellingtoetsen aan het werk wilt. Belangrijk om te lezen omdat we ook tips geven om de problemen te minimaliseren. Het gaat o.a. over:de opmerkelijke scores die kinderen kunnen halen wat u tegen de ouders moet zeggen als de kinderen twijfelachtige scores behalende twijfelachtige opzet van de toetsen met appels en peren die u bij elkaar op moet tellende problemen als kinderen in een grensgebied scoren. Zie voor meer informatie de webwinkel en dan de afdeling spelling.

Het Pravoo spellingwoordenboek

In dit woordenboek staan de 1500 meest gebruikte woorden van de Nederlandse taal. Het woordenboek met een handleiding is ontwikkeld voor kinderen waarvan men in de loop van groep 6 merkt dat de speciale begeleiding voor spellingproblemen weinig effect heeft, Het is dan aan te bevelen deze kinderen op een minimumprogramma te zetten. U kunt een volledige set à € 55,- (handleiding in een map en een woordenboek) bestellen via de Pravoo-[webwinkel] afdeling Spelling.